Open source mock version hjælper australske forbrugere med at få fuld kontrol over delte data

17 august, 2021 af
Open source mock version hjælper australske forbrugere med at få fuld kontrol over delte data
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Siden 2017 har personer og mindre virksomheder i Australien haft mulighed for at sammenligne produkter og services hos bl.a. banker. Systemet bag – som består af en række APIer – bliver løbende testet op imod en open source mock version. Sikkerheden bag Consumer Data Right Register sikres med disse løbende test.

 

En hjemmeside i Australien hjælper personer og mindre virksomheder med at sikre data. Hjemmesiden er Consumer Data Right Register (CDR). CDR er en valgfri løsning til at dele data med banker, der kan hjælpe med at få styr på økonomien, tilgå services og vælge produkt- og serviceudbyder. Intentionen med den valgfrie løsning er at give mulighed for at vælge, hvilke data man vil dele og dermed at bevare kontrollen over egne data. Leverandørerne, der har tilsluttet sig CDR, er under kontrol fra det administrative Australien. CDR arbejder allerede med flere banker og fremadrettet også med bl.a. energisektoren.

Det er muligt at finde en mock version af CDR på GitHub, skrevet i C# kode. Mock versionen giver mulighed for, at aktørerne bag CDR løbende kan teste sikkerheden i koden uden risiko for at miste brugernes data. Kode og documentation er del af videreudviklingen.

 

Sammenligninger med real data

Processen bag dataoverførslerne i CDR er egentlig lige til og tager mindre end to minutter. På en akkrediteret leverandørs hjemmeside kan personen eller den lille virksomhed give tilladelse til at tilgå personlige eller virksomhedens data. På den måde får brugerne mere kontrol over hvad de vil give til hvem. Det kan være data som f.eks.:

  • Navn og kontaktoplysninger,
  • Detaljer om egen virksomhede,
  • Kontonummer, navn og type,
  • Data om overførsler.

Brugerens identitet går igennem en verificeringsproces og derefter kan de se sammenligninger på produkter og services, der er baseret på deres egne data. Med konkurrence på markedet kan brugeren altså se netop hvilken f.eks. bank, der er bedst for dem.

Data Standards Body i det føderale finansministerium er ansvarlig for at lave de tekniske standarder, mens det føderale finansministerium som helhed er det ledende organ bag CDR. Data Standards Body har fastlagt formatet og processen for datadeling under CDR. Den bagvedliggende teknologi består af APIer.

 

Privacy and security

Mock versionen på Github er en hjælp til at afprøve sikkerhed og håndtering af følsomme data i et udviklerfællesskab og uden nogen risiko for at lække brugernes data:

This repository contains a mock implementation of the Mock Register and is offered to help the community in the development and testing of their CDR solutions.

- GitHub-side for mock register

CDRs format og underservices er blevet udviklet på siden maj 2018 og udviklingen fortsætter.

 

 

Tag med videre

  • En mock version af Consumer Data Rights Register i Australien er en vigtig brik i at sikre en sund kodebase og datasikkerhed i CDR.
  • Dataoverførsler mellem privatpersoner/mindre virksomheder og akkrediterede leverandører i den finansielle sektor kan ske hurtigt og bidrage til øget konkurrence ved at kunne sammenligne priser på services og produkter.

 

Læs flere artikler som denne på OSOR