Open source i den grønne omstilling

23 november, 2021 af
Open source i den grønne omstilling
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Artikel af Charlotte Heikendorf

Klimatilpasning må ikke kun foregå i den storpolitiske sfære. Open source kan hjælpe kommunerne med at nå og/eller monitorere deres klimamål. Demokratiseringen af software og data inddrager borgere og offentlige medarbejdere i den grønne omstilling i nærdemokratiet.

 

COP26 i Glasgow er ovre med en aftale på bordet. ”No more blah blah” blev der råbt fra demonstranterne udenfor, mens verdens magthavere forhandlede sig frem til en aftale, der skal begrænse klimaforandringernes konsekvenser. Forhandlingerne havde særligt fokus på bevarelse af biomasse, begrænsning af fossile brændstoffer samt større økonomiske aftaler. Men der er en ting, som manglede på den store agenda: Teknologi.

Vi kan ikke ligge vores lid til store teknologiske fremskridt, der stadig hører fremtiden til. Der er brug for handling med det samme. Og ansvaret for den grønne omstilling ligger ikke kun hos verdens magthavere og de store kul- og olievirksomheder. De skal holdes ansvarlige for deres handlinger, men i det lokale kan den offentlige sektor også skabe forandringer, når open source software tilbyder analyse- og monitoreringsmetoder. Open source handler om at kunne se, ændre, bruge og dele software eller hardware. Det er både en licensform og en samarbejdsmetode, der prædiker gennemsigtighed og hvor forskellige kompetencer sammen kan sigte imod en grønnere fremtid.

 

Open source hjælper på vej

Der er allerede eksempler på, hvordan open source kan bruges til monitorering af klimamål eller evaluering af grønne områder. F.eks. bruger flere kommuner i Finland platformen Kausal Watch, hvor medarbejdere og borgere kan se kommunernes klimamål og -handlinger. Green City Watch er et andet eksempel. Det er en GeoAI løsning, der kan kortlægge byers grønne arealer og beregne områdernes kvalitet.

Det er værd at fremhæve, at danske kommuner lovligt kan dele open source kildekode med hinanden i OS2-regi. Open source software kan kodes til at håndtere de relevant data til den grønne omstilling. Det kunne f.eks. være IoT sensordata og GIS-data.

 

Opsamling og analyse af data

OS2iot gør det muligt at opsamle sensordata og derfra publicere dem som åbne data på opendata.dk. Med åbne data fra Open Data DK og andre åbne data-platforme kan offentlige myndigheder og andre nemt bruge og tilgå data til grønne løsninger og beregninger. Data kan f.eks. bruges til beregninger af CO2-emission ud fra trafiktrængsel, tilpasning af gadelys til mængden af trafik, så der kun bliver brugt den nødvendige energi eller at sikre at bilister kan finde en parkeringsplads, så de undgår at køre rundt og CO2-udledningen mindskes.

Kommunal open source software viser os en vej til den grønne omstilling. Open source giver samtidigt en metode, hvor der er lagt op til samarbejde, indflydelse og fællesskab. Storpolitiske beslutninger er helt centrale, men kan føles meget langt væk, når der er brug for klimahandling nu. Derfor kan vi med udgangspunkt i open source begynde at arbejde på det i nærdemokratiet. Open source løser ikke klimaudfordringerne alene, men det kan være et skridt på vejen, der kan tages allerede i dag.

Vores blogs