Nye datakrav og opdatering af IT kataloget i KITOS

15 maj, 2017 af
Nye datakrav og opdatering af IT kataloget i KITOS
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Det fælles IT katalog (IT System katalog) i KITOS indeholder fælles data om kommunernes IT-Systemer. Kataloget er den autoritative kilde for data om IT-Systemer og rettighedshavere.

Der blev afholdt et arbejdsmøde om IT kataloget den 14. marts 2017 i Horsens med KITOS-Systemarbejdsgruppen. På arbejdsmødet blev det besluttet, at der fremadrettet skal være en større ensartethed i de data der registreres i kataloget.

Arbejdsgruppen og sekretariatet blev på den baggrund enige om en række nye datakrav. Kommunerne skal fremover overholde datakravene, når de ønsker at få oprettet systemer i IT kataloget. I maj måned forventes det, at de nye datakrav publiceres på Yammer, kitos.dk og i KITOS-nyhedsbrev. Datakravene skal være med til at sikre en høj datastandard i KITOS.

Det er sekretariatet der har rettigheder til at oprette systemer i IT kataloget i KITOS. Den enkelte KITOS-kommune skal derfor rette henvendelse til sekretariatet ved oprettelse af et nyt system. Kommunikationen foregår via Yammer, hvor den enkelte kommune skal udfylde en dataskabelon med en række kravfelter.

Sekretariatet forventer, at intensivere indsatsen ift. få opdateret data, der er lagt ind i det fælles IT katalog. Det kommer til at ske henover foråret og sommeren 2017, i fællesskab med de relevante KITOS-arbejdsgrupper. Sekretariatet arbejder på at finde et lokale og forventer at indkalde deltagerne i uge 20 til 2-3 hele arbejdsdage i juni 2017. 

 

Tags