Løsningsbeskrivelse - Snitflader og Relationer i Kitos

8 august, 2018 af
Løsningsbeskrivelse - Snitflader og Relationer i Kitos
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Snitfladearbejdsgruppen har siden foråret 2017, bidraget aktivt med at speficere krav til en nemmere snitflade registrering i Kitos.

Udgangspunktet for den løsningsbeskrivelse, som arbejdsgruppen vedtog den 9. oktober 2018, har været følgende:

 • Kitos er et it overbliksystem og det medlemskommunerne har brug for, er at have overblik over sammenhængene mellem systemerne samt hvor data flyder hen 
 • Kitos er ikke et system til at registrere alle de tekniske detaljer
 • Kitos skal være nemt og overskueligt at anvende - ellers bliver det ikke anvendt. Snitflader og relationer oprettes derfor direkte i relation til et system (hhv. et udstillersystem for snitflader og et anvendersystem for relationer)
 • Kompleksiteten i forhold til snitflader og relationer er meget større end for systemer. Derfor er muligheden der, for at kommuner kan oprette lokale snitflader.
 • Arbejdsgruppen opfordrer til at snitflader meldes ind fælles - også så vidt det gælder de snitflade indberetninger vi modtager fra leverandører og Kombit

Milepæle i projektet som er nået

 • Behovsafdækning og kravspecifikation med snitfladearbejdsgruppen (forår 2017 - forår 2018)
 • Vedtagelse af forslaget i snitfladearbejdsgruppen (maj 2018)
 • Udviklingsforslaget er indstillet af seketariatet og godkendt af styregruppen (august 2018)
 • Konkretisering og detaljering af løsningsforslaget med hjælp fra Jacob Holst Pedersen Brønderslev kommune (oktober 2018)
 • Vedtagelse af det konkrete løsningforslag i snitfladearbejdsgruppen (oktober 2018)
   

Den videre proces

 • Sekretariatet nedbryder løsningsforslaget i JIRA i samarbejde med Brønderslev kommune (oktober 2018)
 • Miracle udarbejder et prisoverslag og overdragelsesmøder om udviklingen igangsættes (oktober 2018)
 • Udviklingsprojektet finansieres af sekretariatets udviklingsbudget eller via en fælles crowdfunding efter en høringsperiode
 • Specifikation af KL, Kombit og leverandørers adgang til at kunne opdatere afgrænsede og fælles system- og snitflade data i Kitos, udarbejdes i samarbejde med Hjørring og Brønderslev kommune
 • Testforløb med snitfladegruppen
 • Forslaget lanceres 
 • Kommunikationsmateriale/guides om de nye funktioner udarbejdes 

Revideret den 31. oktober 2018

Tags
Vores blogs