Kvalitetssikring af grunddata i Kitos

23 august, 2018 af
Kvalitetssikring af grunddata i Kitos
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Nogle medlemskommuner har måske allerede bemærket, at der er sket nogle ændringer i system kataloget i Kitos. Det skyldes, at Kitos kvalitetssikringsgruppen den 23. august 2018, har været samlet for at validere de fælles grunddata i Kitos. En særlig tak til Svendborg, Brønderslev, Jammerbugt, Esbjerg og Hjørring kommune, for deres bidrag.

Hvorfor er det en vigtig opgave?
Fordi Kitos er det autoritative katalog for data om systemer. Det er derfor vigtigt, at data er korrekte og vedligeholdte, så data kan understøtte medlemskommunernes forretningsområder. Det gælder bl.a. oplysninger som systembeskrivelser, rettighedshavere, KLE, forretningstype, system hierarkier mv. OS2kitos er et frivilligt samarbejde og det er medlemskommunerne, som løbende indberetter systemer til Kitos. Derfor er det en fælles opgave, at sikre at de indmeldte data er korrekte. 

I den sammenhæng, vil sekretariatet bede alle Kitos kontaktpersoner, om at hjælpe til med oprydningen, ved at gøre følgende:

1. Fjerne alle testsystemer og dubletter fra jeres lokale system portefølje
Kigge jeres lokale system portefølje igennem for testsystemer og dubletter, og slette dem da Kitos er et produktionssystem.

2. Vurdér om lokale systemer i stedet skal gøres til fælles systemer?
Lokale systemer skal gøres fælles og tilgængelige, hvis flere end en kommune kan bruge systemet. Her gør I følgende;

  • a. slår systemet op i det fælles system katalog for at tjekke, om systemet allerede findes.
  • b. hvis systemet også er registreret som et fælles system i Kitos, skal I skifte til det fælles system i stedet. Inden I fjerner jeres anvendelse af det lokale system, så husk at få flyttet jeres lokale metadata med (hvis der er registreret nogen). Herefter kan I fjerne jeres anvendelse af systemet og slette det.
  • c. hvis systemet ikke er oprettes fælles, så kan Kitos kontaktpersonerne skrive til sekretariatet for at få konverteret systemet til et fælles system. Herefter skal I ikke foretage jer mere. 

Få mere hjælp
Hvis jeres kommune har brug for mere information omkring datakravene er I velkommen til at kontakte sekretariatet på mailen info@kitos.dk.

Hvis I har brug for at oprette testsystemer, så henvend jer til sekretariatet for at høre hvilke alternative muligheder I har.

Tags
Vores blogs