”Koster det så meget?”: Bedre styr på indsats og effekt i Ballerup Kommunes Børn og Ungecenter

15 februar, 2021 af
”Koster det så meget?”: Bedre styr på indsats og effekt i Ballerup Kommunes Børn og Ungecenter
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

OS2bos giver Børn og Ungecentret nye digitale redskaber og nye arbejdsgange, som kan øge kvaliteten og effekten for borgerne.

 

Ballerup Kommunes Børn og Ungecenter har i løbet af det sidste år implementeret og brugt løsning OS2bos (Bevilling og Styring). Udviklingen af OS2bos er baseret på konkrete ønsker og behov, der giver overblik over sammenhænge mellem indsats og effekt og samtidigt skabe basis for at øge den socialfaglige kvalitet. Digitaliseringsafdelingen har arbejdet tæt sammen med Børn og Ungecentrets sagsbehandlere, teamledere og afsnitsledere i udviklingen af OS2bos.

 

Røde tal på bundlinjen

Børn og Ungecentret havde en klassisk strøm-til-papir metode inden OS2bos. ”Noget af det, der frustrerede tidligere, var, at der ikke var overblik over effekten af beslutninger og at der ofte også var  arbejdsgang med mailkorrespondance mange gange frem og tilbage, om hvorvidt denne regning, passer den med en given beslutning og tilhørende bevilling for at sikre sammenhæng mellem beslutninger, bevillinger og omkostninger”, siger Jens Kjellerup, digitaliseringschef i Ballerup Kommune.

Men frustration var ikke det eneste problem ved den gamle arbejdsgang. Økonomistyringen var ramt af problemer med budgetter, der var svære at holde.

Når sagsbehandlerne træf beslutningerne om bevillinger, var det selvfølgelig ud fra lovgivningen og socialfaglige hensyn – nogle gange med egenkompetence og andre gange i samspil med andre i centret. Men sagsbehandlerne arbejdede uden overblik over, om der var sammenhæng mellem beslutning, indsatseffekt og økonomi. Det vil også sige, hvor de fik mest kvalitet for pengene. Samtidigt stod ledelsen med de afledte udfordringer. Som Jens Kjellerup siger: ”Det er svært at håndtere et område, der skal reagere så hurtigt og hvor så mange forskellige mennesker skal tage så mange beslutninger, som har så store økonomiske effekter.”

 

Handling på oplyst grundlag

OS2bos er bygget på analyser af den gamle arbejdsgang: Kan en ny digital funktionalitet og ændrede arbejdsgange spille mere aktivt sammen med de data, der som kommer ind i it-systemet og så skabe bedre beslutninger og dermed højere kvalitet for børnene og familierne? Her et år efter peger Jens på, at de informationer og data, som findes i OS2bos, faktisk kan give socialrådgiverne et mere oplyste grundlag at træffe beslutninger ud fra. OS2bos sammen med den nye arbejdsgange har potentiale til at være grundlag for mange fremtidige kvalitetsevalueringer og faglige sparringer om børnesager såvel som økonomien bag.

Arbejdsgangene bliver væsentligt nemmere for sagsbehandleren og det bliver også nemmere for ledelsen at styre, fordi man kan forhåndsaftale forskellige foranstaltninger med forskellige leverandører”, siger Jens Kjellerup. I modsætning til før, har administrationen mulighed for at få fastlagt hvilke leverandører, som sagsbehandlerne kan vælge imellem. Det kan være ud fra kriterier som kvalitet-i-forhold-til-pris. Så skal sagsbehandleren ikke længere selv opveje forskellige parametre hos leverandørerne, men kan fokusere på at skaffe den bedste løsning for barnet.

 

”Det tydeligste feedback, vi har haft, var en medarbejder, som kigger ind i OS2bos, ser på sin egen beslutning og skal vælge en bevilling, og så siger vedkommende: ”Gud, koster det så meget? Det er da ikke værd!” Det er effekten af at flytte viden ud på medarbejderniveau.”

 

Besparelse og realistisk budgetfremskrivning

Processen med OS2bos er ikke slut endnu, understreger Jens Kjellerup. Tværtimod er Børn og Ungecentret i en løbende udvikling, hvor det sidste års data skal danne grundlag for omkostnings- og kvalitetsevalueringer.

Børnene, der er tilknyttet Centret, skal selvfølgelig have en kvalitetsydelse, som kan bevirke en positiv udvikling i forhold til indsatstrappen.

 

Jens Kjellerup, sekretariatschef i digitalisering, Ballerup

 

Meld dig til webinar om OS2bos d. 23/2/2021

 

RESULTATER

Bedre økonomistyring i Børn og Ungecentret.

Bedre mulighed for at sikre sammenhæng mellem indsats og effekt.

Enklere arbejdsgange for sagsbehandlere, administration og ledelse.

Tags
Vores blogs