Julehilsen fra styregruppen i OS2flytjord.dk

20 december, 2019 af
Julehilsen fra styregruppen i OS2flytjord.dk
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Kære kontaktpersoner for Flytjord.dk samarbejdet

(send gerne videre til relevante kollegaer)

 

Flytjord.dk overdrages til samarbejdet

Alle Flytjord.dk kommuner har nu underskrevet den nye tilslutningsaftale, som er første step i overdragelsen af Flytjord.dk fra Aarhus Kommune til Flytjord.dk samarbejdet. Tak for opbakningen hertil. Næste step er udbud af systemet. Flytjord.dk blev sendt i udbud i starten af november og fristen for at byde på opgaven med drift, hosting og videreudvikling, er i starten af januar. Vi forventer at kunne vælge IT-leverandør ultimo januar/primo februar. Den nye IT-leverandør skal overtage opgaven pr. 1. april 2020. Der er indlagt en periode i forbindelse med udbuddet, hvor driften kan overdrages til anden leverandør, hvis ikke NIRAS vinder udbuddet. Når udbuddet er gennemført, overdrages ejerskabet til fællesskabet. Læs mere om udbuddet her: https://os2.eu/node/5050

Vi forventer, at der indgås en databehandleraftale mellem IT-leverandøren og Flytjord.dk samarbejdet. Hvis den enkelte kommune ønsker at indgå en særskilt databehandleraftale med IT-leverandøren, skal denne indgås mellem de to parter.

 

Samarbejdsmøde i 2020

Skanderborg Kommune har tilbudt at være vært for det næste samarbejdsmøde, som afvikles d. 24. marts 2020, kl. 10 - 15. Her præsenteres regnskabet for 2019 og budgettet for 2020 samt den nye IT-leverandør. Vi vil invitere leverandøren med til en del af mødet. Der bliver også mulighed for at drøfte forslag til videreudvikling af Flytjord.dk. Rasmus Frey fra OS2 deltager i mødet. Oplysninger om mødet kan ses her: https://os2.eu/node/4951/begivenheder

Har du forslag til punkter, som vi skal drøfte på det kommende samarbejdsmøde, må du gerne sende dem til styregruppen inden den 1. marts 2020. Dagsorden for mødet udsendes ca. 3 uger før afholdelse og vil kunne hentes her: https://os2.eu/begivenhed/det-aarlige-samarbejdsmoede-2020

 

Udvikling af FlytJord.dk

NIRAS og Faggruppen har netop afsluttet udvikling de forbedringsønsker, der tidligere har været rundsendt. Hvis du har spørgsmål til udviklingen af Flytjord.dk, kan Faggruppen kontaktes. Find kontaktoplysninger her: https://os2.eu/node/4951/wiki

Også her har der været fuld opbakning fra alle FlytJord.dk kommuner i forhold til at gennemføre og betale for alle udviklingsønsker.

 

Tilgængelighed

Aarhus Kommune er i gang med at gennemgå en række IT-systemer, herunder også Flytjord.dk, i forhold til tilgængelighed. Baggrunden er et krav fra EU om, at IT-systemer skal være tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelse (f.eks. blinde og svagtseende). Desuden skal systemerne kunne afvikles fornuftigt på alle platforme (PC, tablet, mobiltelefon mv.) samt opfylde visse minimumskrav. Undersøgelsen om tilgængelighed mv. vil blive afrapporteret omkring 1. april 2020. Når vi kender resultatet af undersøgelsen, vil vi vurdere, om der skal ske tilretning af Flytjord.dk.

 

 

Styregruppen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Kontaktoplysninger til styregruppen

 

--------

Billede af Christian Chen på Unsplash.com