Input til OS2kitos projektmodul

18 april, 2018 af
Input til OS2kitos projektmodul
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Det skal besluttes, hvilken vej OS2kitos skal tage ift. projektmodulet. Der er to mulige veje – enten skal det udvikles som et overbliksværktøj eller som et decideret projektstyringsværktøj.

Sekretariatet skal derfor vide, hvor mange der vil bruge projektmodulet – som overbliksværktøj eller som projektstyringsværktøj? Der er derfor brug for følgende informationer: 

  • Hvilken løsning er der stemning for: overbliks- eller projektstyringsværktøj?
  • Hvor mange kommuner er villige til at finansiere det?
  • Eller/og skal vi i stedet lave en integration til Kitos til et andet overbliks- eller projektoverbliksværktøj?

Projektmodulet er for langt de fleste kommuner et værktøj til at få overblik over deres projekter. Nogle af de kommuner der bruger projektmodulet bredt og i dagligdagen til at få overblik over deres projekter er bl.a. Syddjurs og Favrskov kommune. De bruger bl.a. projektmodulet som et overbliksværktøj til at give status over for projektejere og afdelingsledere. 

Sidste gang projektarbejdsgruppen var samlet var den 24. oktober 2017, hvor forbedringsforslag blev gennemgået og drøftelser om projektmodulets konceptmodel blev drøftet.

På brugerklubmødet den 6. december 2017 præsenterede Søren Gormsen, Favrskov kommune, projektgruppens forbedringsforslag. I videreudviklingen af projektmodulet efterlyste han og projektgruppen også flere kommunale repræsentanter til at deltage i arbejdsgruppen. Se forbedringsforslagene her: https://os2.eu/sites/default/files/documents/kitos_brugerklub_061217_pro...

Kitos projektgruppe samles næste gang i løbet af efteråret Her vil sekretariatet sammen med kommunerne drøfte prioriteringen af projektmodulet. Sekretariatet håber at flere kommuner vil deltage i drøftelsen. Hvis din kommune ikke har mulighed for at deltage i mødet, opfordres du til at byde ind her på OS2kitos Yammer tråden.

Kitos projektarbejdsgruppe består af Syddjurs, Favrskov, Glostrup, Fredericia (nyt medlem) og Slagelse kommune (nyt medlem).

Tags
Vores blogs