Hvad kan open source?: ”Vi mener, at den som skaber værdi, også ejer den værdi.”

Open source Architecture Community (OSArch) vil ændre byggebranchen fra designere og arkitekter til konstruktion og byggeri.
25 januar, 2023 af
Charlotte Heikendorf


Arkitektur-, ingeniør- og konstruktionsbranchen (AEC) har ifølge OSArch et problem. Deres digitale løsninger virker i siloer og branchen er helt afhængig af proprietær software. Der skal mere fri/libre og open source software i sektoren og mere samarbejde på tværs.


Det online netværk OSArch har en liste med eksempler på projekter, der er lavet med open source redskaber. Det er bl.a. mindre huse designet med FreeCAD og delt i OSArchs online fora.


Ligesom andre elementer af OSArch er netværket optaget af at have en flad struktur, hvor brugerne selv kan forme visionen. At dele idéer og udbrede FOSS redskaber er øverst på listen.


Fritid i data – Frihed til brugervalg

Åbne standarder som OpenBIM og open source software som FreeCAD og Blender gør det muligt at arbejde på tværs uden at være bundet til én it-leverandør. OpenBIM fostrer samarbejde imellem alle parter fra idé til færdig konstruktion, fordi det anvender åbne standarder for digitale data i et BIM (Building Information Modeling) workflow.


OpenBIM giver frihed i data. Open source metoderne og licenstyper giver friheder til brugeren.


Velfungerende konstruktion open source software, som FreeCAD og Blender, har communities bygget op omkring dem. FreeCAD er et populær alternativ til Fusion360 for modeller til 3D printes, den kan producere 2D tekniske tegninger eller eksportere data som f.eks. materialepris er et projekt populært i animations verden med stor industristøtte.


OSArch har en liste over open source projekter, som alle i deres netværk (og alle vi andre) kan hente ned og bruge, hvis vi vil. Open source er ikke lige med gratis, men brugerne bliver ikke tvunget ind i abonnementer. Via OSArch platformen kan brugere tale sammen om open source projekterne og deres erfaringer. Og netværket både skaber og samler viden og træningsmateriale til flere open source projekter i arkitektur, ingeniør og konstruktionsbranchen.


Transparens


Open source skaber transparens fra start til slut i processen og mellem forskellige projekter. OSArchs virke er baseret på de fire FOSS principper: Frihed til at se, ændre, bruge og dele.


“Did you know that there are more than 100 free software packages out there related to the AEC industry? - Wiki-side for “How to contribute to OSArch" 


Med en open source licens kan medlemmer af OSArch med programmeringskompetencer deltage i relevante projekter, mens potentielle brugere kan bidrage med ønsker eller teste nye features. Samarbejdet foregår ad flere kanaler. OSArchs medlemmer kan kommunikere igennem community chats og en åben live chat.Arbejdsleveregler


Udover transparens bliver et andet emne nævnt på OSArchs About-side. Det er en etisk tilgang til software. Den etiske tilgang handler om, hvad man kan kalde de gode arbejdsleveregler. Styregruppemedlem Duncan Lithgow formulerer det sådan: ”Vi mener, at den som skaber værdi, også ejer den værdi.” Det er en tommelfingerregel som proprietær software bygges efter, men i dette tilfælde er “den” i stedet arkitekter, ingeniører og konstruktører, der skaber værdi igennem deres arbejde i programmerne. Den skal de beholde.


På OSArchs hjemmesiden er det formuleret sådan:


”The Open-Source Architecture Community brings together like-minded users and developers who share a common goal: that the built environment can be designed, constructed, operated, and recycled with free/libre and open-source software, with increased transparency, and a more ethical approach. - OSArchs hjemmeside, About siden 


Nætværket der udbreder FLOSS


OSArch netværket står for udbredelse og marketing af FLOSS og indsamling af viden til træningsmateriale og dokumentation – og har gjort det siden marts 2020. Det er et online netværk på vej imod at blive en forening. De er oprettet som et Amerikansk 501(c)(6) via OpenCollective og styregruppemedlem Duncan Lithgow forventer, at de højst sandsynligt kommer til at oprette et europæisk forening.
Alle kan deltage i OSArch med egne kompetencer. Interesserede kan også støtte foreningen økonomisk. 

Lige nu har OSArch har fået en støtte på 1.850 dollars ud af det estimeret årlige budget på 4.000 dollars.


Start på deres hjemmeside eller wiki.

---

Foto: Danist Soh på Unsplash.com

Vores blogs