Hvad er op og ned med OS2faktor – Få svar på dine spørgsmål

13 oktober, 2018 af
Hvad er op og ned med OS2faktor – Få svar på dine spørgsmål
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

I OS2-sekretariatet får vi ofte spørgsmål til OS2faktor og hvordan det går. Der er tydeligvis en kæmpe interesse.

Først og fremmest: Løsningen er endnu ikke et officielt OS2-produkt, vi abejder ihærdigt på at OS2faktor får denne status. Det ligger ligesom i arbejdstitlen. Men vi mangler en vigtig ting, nemlig direkte kommunal involvering i en styregruppe / arbejdsgruppe som kan påvirke retningen for udviklingen og tage strategiske beslutninger set i lyset af en bred kommunal anvendelse og ejerskab via OS2-fællesskabet. Den 12/11/2018 er indkaldt til et konstiturende møde hvor det forventes at denne del kommer på plads. Vil man deltage og vil man bidrage med viden og behov til projektet så kontakt Rasmus Frey i OS2-sekretariatet.

I mellemtiden står tiden ikke stille og der udvikles på løsningen. Det sker blot i regi af enkelte kommuner og deres behov. Ja og så på leverandørens eget initiativ og forventning om at vi lykkes med at samle flere kommuner.

Hvad er sket og hvad skal ske?

Tilbage i maj måned 2018 fik OS2 en henvendelse fra leverandøren Digital Identity. Henvendelsen var et pitch på at skabe en open source og kommunalt drevet 2 faktor login løsning. Et grundigt oplæg som rammer direkte ind i et konkret behov. I en sidebemærkning vil jeg nævne at OS2 meget gerne ser den slags initiativ fra vores leverandørpartnere. Det er i fællesskab vi skaber de bedste løsninger.

Efter lidt dialog mellem OS2, et par kommunale aktører og leverandøren er relevansen klar og det er tid til at afdække om interessen er der. Derfor blev der planlagt og afholdt et afklarings- og infomøde d. 27/6/2018.

Til arrangementet deltager repræsentanter fra 8 kommuner og 1 kommunalt fællesskab. Der er bred opbakning til at løsningen bør blive en realitet. Fra OS2-sekretariatet bedes efterfølgende om at:

 • I bedes overveje og afstemme i eget bagland om i kan stille med beslutningskraft til en styregruppe for et muligt OS2faktor produkt.
 • I bedes samtidig overveje om jeres kommune kan stille som tovholder for projektet. Det er ikke så frygtelig farligt som det lyder og det er helt normalt at denne ressource frikøbes af projektet hvis nødvendigt. OS2-sekretariat er løbende sparringspartner og står til rådighed med hjælp til alt det praktiske.
 • Når vi har projektorganisationen på plads, får vi konstitueret og etableret en fælles ramme for tilslutning til samarbejdet.

Ovenstående arbejde pågår fortsat og så længe målet er en løsning på niveau 2 med en forankring til flere anvenderkommuner er det også en forudsætning at en række kommuner ønsker at gå aktivt ind i projektet. Lykkes det ikke at samle aktive anvenderkommuner bliver produktet sikkert til noget alligevel. Det bliver blot under andre forudsætninger og på niveau 1 uden den brede forankring til anvenderkommunerne.

Så sidder du og læser dette og tænker at det skal min kommune være med til at løfte. Så tag kontakt til OS2-sekretariatet.

Tidslinjen

 • Maj 2018, OS2-leverandøren Digital Identity pitcher ideen.
 • Juni 2018, OS2 og Digital Identity afholder afklarings- og infomøde.
  • Stor interesse fra deltagende kommuner.
 • OS2 udsender opsummering og opfrodring til at melde tilbage hvis man kan og vil gå aktivt ind i projektet - En forudsætning for et OS2-projekt på niveau 2.
  • Frist sættes til 3/8 i et forsøg på at honerer leverandørens oplæg til tidsplan og blive klar til Aula.
 • Leverandøren arbejder videre med udviklingen i eget regi.
 • Det trækker ud med tilbagemelding og at få nedsat en styre- samt arbejdsgruppe.
 • Leverandøren har sat gang i et pilotprojekt med en enkelt kommune.
  • Så der er fuld fart på udviklingen, men vi mangler den brede forankring.
 • OS2 har i slutningen af september fået tilstrækkelig interessetilkendegivelser og kan indkalde til konstituerende møde i OS2-regi.
  • Der er indkaldt til mødet d. 12/11 kl. 9 via Skype.

Bilag

Digital Identity har udarbejdet vedhæftede skriv om projektet.

Tags
Vores blogs