Er klassifikationer overhovedet relevante for borgeren?

28 maj, 2018 af
Er klassifikationer overhovedet relevante for borgeren?
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Det er de bestemt. Det ville svaret have været, hvis du spurgte rundt i lokalet til workshoppen den 24. maj 2018 om OS2klassifikations projekt. Her var 16 interesserede digitaliseringskonsulenter, it-arkitekter, leverandører med flere, samlet til en dag med præsentationer af business cases om OS2kitos, KLE og Fælles Sprog III og diskussioner om udfordringer og gevinster ved klassifikationer og kategorisering af metadata: Informationer om informationer.

Det giver nemlig god mening at lave et tværkommunalt og fælles sprog, så en kommune f.eks. kan føre en sag videre, som en anden kommune startede, på trods af at borgeren er flyttet over en kommunegrænse. Desuden har klassifikationer også et potentiale til at effektivisere og frigive tid til service og den enkelte borger.

OS2klassifikation er et projekt, der undersøger fælleskommunale klassifikationer og taksonomier, hvilket vil sige, at projektet ser på, hvordan termer, relationer og funktioner kan sættes i kasse og kategoriseres lige som bibliotekets fagbøger er opdelt efter numre. Eller at maden i supermarkedet er opdelt i kategorier såsom fisk, kød, tørvarer, grønt, osv.

Når en kommune f.eks. benytter sig af et seks-cifret-nummer til løn (et KLE-nummer), giver det et fælles sprog med andre kommuner, der bruger samme system. OS2klassifikations projektet går et skridt videre og foreslår, at forskellige systemer skal kunne snakke sammen via det fælles sprog i klassifikationer i selve it-strukturen, dvs. som ren metadata.

Klassifikationerne og kategoriseringen har potentiale til at automatisere og effektivisere ude i kommunerne. Det sætter dokumentationstiden ned og tiden med borgeren op – til stor gavn for borgeren. Som en af deltagerne på workshoppen påpegede, så skal de faggrupper effektiviseringen handler om, involveres i kategoriseringsprocessen, da de er eksperterne i deres eget fagområde.

 

Hvad fik deltagerne ud af workshoppen? Vi har spurgt Anders Sølbech Larsen og Jakob Jørgsensen:Formålet med første workshop var at få input til projektet. Anden workshop vil blive afholdt i november. OS2klassifikation projektet er støttet af KLs rammearkitekturs pulje.