Datatidy: En open source dataforædlingsmotor (OSS nyheder fra Danmark)

30 september, 2020 af
Datatidy: En open source dataforædlingsmotor (OSS nyheder fra Danmark)
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Data – bl.a. sensordata – sprøjtes ud i et meget teknisk sprog, der kan være svært at tyde, men det vil platformen Datatidy gøre noget ved. Igennem dataflowet bliver data transformeret og ”forbedret” og bliver nemmere af afkode for din offentlige myndighed.

 

Vand kender ikke kommunegrænser og det samme kan man sige om trafik, behovet for belysning, snerydning og meget andet”, skrev Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe i sit gæsteblogindlæg på OS2s hjemmeside i slutning af august. Her kan et værktøj som Datatidy komme ind.

 

Opryddelige data for offentlige myndigheder

Datatidy er for offentlige myndigheder, som har brug for et overblik over data. Med Datatidy kan du samle data i fælleskommunale datasæt, mappe data efter fælles værdier og gøre data nemmere at formidle.

Platformen er en ny open source dataforædlingsmotor, der netop har åbnet deres virtuelle dørene for kommunale medarbejdere. Platformen gør det f.eks. nemmere at arbejde IoT-data. Den opbevarer ikke jeres data, men trækker den ud fra jeres egne datakilder med en HTTP-kilde.

Datatidy er for offentlige myndigheder, mens private virksomheder kun få gavn af data, der er ensrettet, formidlet eller samlet ved hjælp af Datatidy, men de kan ikke bruge platformen.

 

Simplere formidling, fællesoffentlige data og BI

Det, Datatidy kan, er

  1. at sikre en enklere formidling, når de tal, som sensorerne angiver for f.eks. vindretninger, kan oversættes til kompasretninger; nord, syd, sydvest mv.
  2. at samle datasæt til fællesoffentligt data, for som Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe påpeger kender hverken vand eller trafik til kommunegrænser og mange udfordringer må og skal løses tværkommunalt.
  3. at skabe geodata til Business Intelligence, hvor det bliver lettere at skabe direkte visualiseringer på et kort.

Listen er kun få eksempler på, hvad Datatidy kan bruges til. Listen bygger på en artikel fra Open Data DK.

 

Datatidy er gratis, open source og åbne data

Datatidy lever i en åben verden og du har mulighed for at tilføje pull-requests til koden, hvilket udviklerne ønsker sig for at kunne forbedre koden og tilpasse den til dine og din offentlige myndigheds behov.

 

Et dataflow af tre elementer

Når data indsættes i Datatidy går det igennem et dataflow. Et dataflow består af en datakilde, hvor data hentes fra, transformation af data og et datamål, hvor data kommer ud i filter eller beregningsformat.

Du skal sikre dig, at URLen er fast og ikke ændres undervejs, da det vil stoppe dataflowet. Datatidy understøtter formaterne JSON/GeoJSON og CVS.

Læs meget mere i brugervejledningen.

 

Du kan få adgang til Datatidy ved at kontakte Open Data DK

 

DE STÅR BAG DATATIDY

Bag platformen står Partnerskabet for åbne offentlige data, der er et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, KL, Danske Regioner og Open Data DK. Datatidy er udviklet af ITK Development i Aarhus Kommune.

 

Tags