Brugerundersøgelse om KITOS er på vej

15 maj, 2017 af
Brugerundersøgelse om KITOS er på vej
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Sekretariatet forventer at igangsætte en brugerundersøgelse i løbet af 2017, med det formål at kortlægge anvendelses- og tilfredshedsgraden af KITOS i kommunerne.

Sekretariatet sætter brugerundersøgelsen i gang for bl.a. at kortlægge, hvor mange kommuner der aktivt bruger KITOS til at registrere data om deres IT-Systemer, IT-Kontrakter, IT-Projekter og IT-Organisation. Men også for at kortlægge kommunernes tilfredsgrad af KITOS funktioner, og de data der registreres og vedligeholdes i det fælles katalog (IT System katalog).

Dataopdatering af KITOS IT System katalog
En af de forestående og centrale opgaver for sekretariatet er, at opdatere og kvalitetssikre data i det fælles katalog. Sekretariatet er i gang med at planlægge en række dataopdateringsdage. De kommer til at forløbe henover sommeren 2017. Sekretariatet har fået tilbudt ressourcer fra KITOS-arbejdsgrupper til at deltage i dataopdateringsarbejdet. 

Læs også artiklen: Nye datakrav og opdatering af IT kataloget i KITOS

Videreudvikling af KITOS jf. databeskyttelsesforordningen
Med den kommende databeskyttelsesforordning og ISO27001 kræves det, at kommunerne har overblikket over deres systemporteføljer for løsninger der indeholder persondata. Sekretariatet har i foråret 2017 nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen og sekretariatet har indsendt en ansøgning til KL's rammearkitekturpulje, om videreudvikling af ny funktionalitet i KITOS jf. dokumentationskravene i den nye databeskyttelsesforordning. Det næste møde i arbejdsgruppen afholdes den 17. maj, hvor gruppen skal blive klogere på hvad der er behov for af ny funktionalitet i KITOS.

I KITOS kan kommunerne i dag registrere om systemerne indeholder persondata. Med den kommende databeskyttelesforordning, har flere kommuner ytret ønske om, at KITOS udvides med ekstra funktionalitet til at registrere dokumentationskravene i forordningen. 

Milepæle OS2kitos i 2016-2017

  • I 2016 har sekretariatet og KITOS-fællesskabet haft fokus på at få Miracle til at ombygge løsningen.
  • KITOS 2.0 blev lanceret overfor KITOS-kommunerne i februar 2017.
  • Sekretariatet har  siden lanceringen været på farten i Jylland og på Sjælland samt afholdt online webinarer, for at præsentere den nye løsning. Sekretariatet er i gang med at planlægge flere webinarer pga. den store efterspørgsel fra kommunerne. I dag er 78 kommuner tilsluttet løsningen.
  • Sekretariatet har siden januar 2017 haft det daglige ansvar for at vedligeholde fælles kataloget i KITOS, og har fokus på at styrke datagrundlaget.
  • Single-sign on er blevet færdigtestet i foråret 2017 og sekretariatet forventer snart at kunne tilbyde kommunerne den nye funktionalitet.
  • I efteråret vil der forventeligt ske en prioritering af nye udviklingsønsker til KITOS med kommunerne.
  • Sekretariatet forventer at udrulle det globale rapportmodul i slutningen af 2017.
Tags