Blog: Sikker drift i krisetider

30 marts, 2020 af
Blog: Sikker drift i krisetider
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Thomas Vinther Andersen, Faglig koordinator, Udviklingsteamet i Favrskov Kommune

 

Hvordan sikrer man sin organisations it-drift i en krise, hvor fx nøglemedarbejdere hos leverandører ikke længere kan passe deres arbejde?

 

I disse Coronatider er ovenstående spørgsmål ikke nødvendigvis så usandsynligt, at det ikke er noget, man for alvor behøver at forholde sig til ift. de systemer, man er kritisk afhængige af for, at man kan drive sin egen organisation.

Man kan gøre sin egen organisation mere robust ved at reducere sin afhængighed af andre, og her er det netop godt kunne skille afhængighederne ad. Hvorfor er vi afhængige af den ene medarbejder hos leverandøren?

Det er vi fordi, det er leverandørens ansvar og privilegium at have ansatte, der ved noget om systemet. Kan vi som kunder gøre noget for at udbrede kendskabet til systemet på flere folk – måske endda flere leverandører? Det kommer an på hvordan vores adgang til systemets kildekode er.

Hvis det er et proprietært, lukket stykke software, så har vi meget begrænsede muligheder for at gøre noget. Hvis det derimod er open source, så er sagen en helt anden. Så er vi ikke længere afhængige af en bestemt leverandørs kapacitet og/eller gode vilje, så kan vi bede en ny leverandør om at tage ansvar for systemet på vores vegne. Det er ikke nødvendigvis nemt, hurtigt og smertefrit. Men det er lovligt og muligt.

For mange leverandører har det i mange år været en rigtig god forretning at have monopol på kildekoden, at kunne sælge adgang til at anvende den til flere kunder, at være den eneste man kunne købe opdateringer fra. Som kunder har denne forretningsmodel ikke været særlig attraktiv, og derfor vil den heller ikke være på længere sigt for leverandørerne. Et gensidigt godt samarbejde kræver ligeværdighed, ikke afhængighed.

Mange leverandører anerkender godt denne problemstilling, men er alligevel ikke helt klar til at åbne deres kode. Det kan der være både kommercielle og programmørfaglige årsager til. Lad os begynde med de faglige.

Jeg hører ofte leverandører sige noget i retning af: ”Vi vil egentlig gerne åbne koden, men der skal lige ryddes op i den, så andre kan læse den.” Uanset om koden er open source eller ej, så vil der i det mindste altid være kolleger, nuværende eller fremtidige, der kommer til at læse den kode som en given programmør har lavet. Kode bliver skrevet én gang, men læst mange gange. Derfor er udsagn som ovenstående udtryk for ringe faglighed og bør give anledning til om ikke at advarselslamperne lyser, så i det mindste hævede øjenbryn hos enhver kunde, der er interesseret i gode, driftssikre løsninger. Og ja, det kan godt være leverandørerne bliver nødt til at kræve højere priser af os for at lave løsninger med en så høj faglig kvalitet at koden kan læses af tredjepart, men det er en del af prisen for at have robuste systemer. Det er investering i beredskab.

Ift. kommercielle betragtninger, så er det klart at et bortfald af licensindtægter vil have konsekvenser for et softwarehus. Uden denne indtægt, skal alle medarbejdere i højere grad selv være deres løn værd. Dvs. man skal som softwarehus i højere grad indrette sin organisation på, hvad der giver kunderne værdi end hvad der giver ejerne værdi. Dvs. ud over programmører, så skal man måske ikke have så mange sælgere, der sælger hyldevarer, men i stedet forretningskonsulenter, der forstår kundernes behov, og kan facilitere videreudvikling på de open source produkter der allerede er tilgængelige. En sådan proces kan med fordel forankres i en brugerklub, hvor brugere med samme behov i fællesskab kan udvikle og finansiere en given løsning. På den måde får leverandørerne økonomisk volumen til at udvikle gode løsninger, og kunderne får mere valuta for pengene. Udviklingen bliver kun betalt én gang.

OS2 er netop etableret med dette formål for øje, hvor vi ud over at pulje kommunernes ressourcer til investering i it-løsninger også sikrer man efter behov kan involvere nye leverandører på en given løsning. Et fravalg af en leverandør – af den ene eller anden årsag – betyder således ikke, at man også er tvunget til at skifte løsning. Man sætter blot en ny leverandør i arbejde på den eksisterende kodebase.

Open source er rettidig omhu og god forvaltning. Både i forhold til økonomi og driftssikkerhed.

 

Pas godt på både jeres kolleger og samarbejdspartnere, vi har brug for hinanden.

Tags
Vores blogs