Blog: Hvad er fremtiden for OS2Kravmotor?

22 april, 2020 af
Blog: Hvad er fremtiden for OS2Kravmotor?
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Carsten Damsgaard Nielsen, It- og digitaliseringskonsulent i Horsens Kommune & tovholder på OS2kravmotor

 

OS2kravmotor er et kravkatalog til den tekniske dialog med leverandøren inden et it-indkøb.

Lidt historie..

OS2kravmotor blev udviklet af OS2kravmotor er udviklet af Syddjurs Kommune, Rådet for gode IT-anskaffelser i samarbejde med Digital Identity i efteråret 2017 (red, OS2kravmotor er også udviklet med støtte fra 21 kommuner, OS2 og Rammearkitekturpuljen).

Kravene blev skrevet med baggrund i krav fra Syddjurs Kommunes Jobcenter- og EOJ-indkøb suppleret med Fredericia Kommunes krav. Kravene er løbene blevet justeres blandt andet med inspiration fra andre kommuner herunder DIGIT og Kombit.

 

Status…

Det drøftes i øjeblikket, hvordan OS2kravmotor anvendes i Kommunerne i dag og hvilken betydning der har for udvikling af brugergrænsefladen.

  • Skal der alene fokuseres på krav og kravkvalitet?
  • Skal der fokuseres på decentral eller central dialog med leverandører?
  • Skal der fokuseres på Os2Kravmotor som dialogværktøj med leverandører?

 

Kravredaktionen vil udarbejde en indstilling til styregruppen om, hvordan OS2kravmotor bør anvendes og hvilke udviklingstiltag der følger.

Økonomien omkring Os2kravmotor drøftes lige for tiden. Skal der bruges penge på yderligere udvikling? Skal kontingentet sættes ned? Skal der bruges penge på at frikøbe ressourcer til at drive OS2kravmotor?

Ovenstående bliver givetvis besluttet inden sommer 2020.

Kravene i OS2kravmotor er – efter min mening – nået et rigtigt fint modenhedsnivau. Der er få justeringer til kravene og kravformuleringen er afstemt i forhold til de anskaffelser, kravene bliver brugt til.

 

Fremtid ?

Skal OS2kravmotor forblive et OS2-produkt, som anvendes af et udsnit af kommuner?

Skal OS2kravmotor forankres i KL, Kombit eller måske i Digitaliseringsstyrelsen?

 

Kombit har deltaget i kravredaktionen, men indsatsen er desværre ”faded” ud. Kravredaktionen har haft kontakt til Digitaliseringsstyrelsen og SKI for sonderinger på samarbejde. Der er desværre ikke noget samarbejdsaktivitet lige nu.

Min drøm for OS2kravmotor er, at kravbanken på sigt bliver forankret i og forvaltes fra Kombit, KL eller måske fra Digitaliseringsstyrelsen.

Min drøm for OS2kravmotor er, at kravbanken på sigt bliver forankret i og forvaltes fra Kombit, KL eller måske fra Digitaliseringsstyrelsen.

 

Det giver god mening for mig at have en fællesoffentlig kravbank til tekniske krav – selvfølgelig med respekt for de lokale nuancer.

De fællesoffentlige komponenter og services får en større og større betydning i det offentlige it-landskab. Derfor synes jeg, at en fællesoffentlig kravbank til tekniske krav relateret til rammearkitekturen og de gængse standarder herunder GDPR vil give god mening.

 

Hva’ så?

Kom gerne med ideer til, hvordan vi kan løfte OS2kravmotors fremtid. Ideer bedes sendt til undertegnede eller et andet medlem af kravredaktionen

Du kan få mere at vide om OS2kravmotor her: https://os2.eu/produkt/os2kravmotor

Tags
Vores blogs