Blog: OS2-strategi for hovedbiblioteket i Sønderborg

23 februar, 2022 af
Blog: OS2-strategi for hovedbiblioteket i Sønderborg
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Carsten Nicolaisen, Stadsbibliotekar, Sønderborg Kommune

 

Med hovedbibliotekets flytning til Multikulturhuset på havnefronten i Sønderborg har Biblioteket Sønderborg siden 2017 fastholdt sin OS2 strategi. Flere OS2 produkter er sidenhen blevet udrullet og taget i brug.

Både bibliotekets ledelse- og IT-team har fortsat en stærk fascination af OS2 fællesskabet. Open source tankegangen, ITK´s (Aarhus Kommunes interne udviklingsafdeling som bl.a. har udviklet til OS2, red.) entreprenøragtige tilgang og ikke mindst nogle økonomiske overvejelser styrker motivationsfaktorerne og skaber nye dynamiske muligheder for biblioteket. En anden vinkel i de strategiske overvejelser er en formuleret bæredygtighedsdagsorden set i lyset af de proprietære systemer og rigide forretningsmodeller som lukkede og begrænsende. Bæredygtighed i en IT kontekst er åbenhed og indflydelse på forretningsmodellerne. I OS2 fællesskabet er der netop mulighed for direkte indflydelse, profileret udvikling og et fagligt stærkt fællesskab. Med andre ord en grundlæggende andelstanke i sin egen fornemme konstituering i en uafhængig og bæredygtig kontekst.

Bæredygtighed i en IT kontekst er åbenhed og indflydelse på forretningsmodellerne.

Siden hovedbibliotekets indflytning i Multikulturhuset har også alle lokalbiblioteker fået installeret Linux-styresystem og fjernstyringsadministration med i alt 55 stk. OS2borgerPCére. Det er sket i et tæt og frugtbart samarbejde med IT-afdelingen i kommunen. Borgerservice er nu på vej med tilsvarende løsning.

Som en videreførelse blev OS2display skærmsystemet (pt. i test i version 2, red.) ligeledes etableret og bl.a. i et utraditionelt samarbejde med Alexandra Instituttet. Der er i skrivende stund 58 stk. OS2displayskærme, der er i drift i bibliotekerne. Det har været en befrielse, at have direkte indflydelse på templates og muligheder for hurtigt at korrigere driften samt tilpasse nye ideer, når der er behov for dette.

I den løbende dialog med kommunens IT-afdeling om de strategiske milepæle blev Bibbox (der tidligere har været præsenteret i OS2-regi, red.) taget i brug sent i efteråret 2021. Der er installeret 15 betjeningspunkter med udlån og afleveringsfunktion på alle biblioteker. Der er også her blevet programmeret lokale tilpasninger i grafikken og andre forskellinge udvidede funktionaliteter. Bibboks blev gradvist udrullet, således at brugerne og driftssikkerheden var i fokus. Det har indtil videre været en meget overbevisende og økonomisk attraktiv løsning.

Vi har ønsker om et OS2-system til lokalebookingen og en grundlæggende gennemtænkt arkitektur, der kan opfylde diverse integrationer, hvilket der er et stort behov for. Lad os håbe, at der på sigt kan findes fælles fodslag og at en udvikling kan initieres.

Summa summarum må jeg konstatere, at biblioteket holder snuden i sporet og fortsat ønsker at fastholde strategien med implementering af flere OS2-produkter, når mulighederne byder sig. Det har endvidere været en meget kvalificerende proces for det generelle vidensniveau hos bibliotekets medarbejdere og i den tætte dialog med kommunens IT-afdeling. Vi forventer fremadrettet, at både vidensniveauet og den konstruktive dialog samt de nye strategiske pejlemærker fortsat defineres og udvikles i et stærkt samarbejde med kommunens IT-afdelingen.

 Læs mere udviklingen af OS2display v2.

 

Hvad er Bibbox?

Bibbox er en selvbetjeningsløsning til udlån og aflevering af materialer i biblioteker. Der er udviklet en løsning til PLC-området, der hedder BibSelv. Begge løsninger er udviklet i open source. Interesserede kan kontakte Per Kjær, ITK - Aarhus Kommune på 2920 4323 eller via mail pkf@aarhus.dk

 

 

Tags
Vores blogs