Blog: OS2 og KOMBIT: Fælles mål - forskelligt afsæt

23 marts, 2020 af
Blog: OS2 og KOMBIT: Fælles mål - forskelligt afsæt
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Inge Speiermann-Vognsen, Markeds- og innovationschef, KOMBIT

 

Set udefra har OS2 og KOMBIT en stærk fællesnævner – digitalisering i fællesskab. Med det fælleskommunale som rød tråd mellem OS2 og KOMBIT, bør vi finde den bedste måde at arbejde sammen, så løsninger ikke udvikles flere gange.

 

Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund. Allerede i regeringens moderniseringsprogram ’Med borgeren ved roret’ fra maj 2002 blev barren sat højt. Ambitionen var at skabe øget samarbejde på tværs af den offentlige sektor vha. ny teknologi og herved gøre den offentlige sektor mere effektiv og velfungerende for borgerne.

Personligt har jeg selv været med på rejsen siden 2001, hvor digitalisering blev det nye ”sort”, og hvor IT gik fra at være forbeholdt de få, til at komme øverst på topledelsens agenda. Særlig tydeligt blev det, da vi gik fra journalsystemer til ESDH-systemer med det store fællesoffentlige udbud FESD. I disse år opstod nye begreber som ”interoperabilitet ” – et ord ingen i øvrigt kunne udtale og fællesoffentlig standardisering, åbne platforme og IT-arkitektur blev noget vi alle talte om.

Med KLs salg af KMD og etableringen af KOMBIT i 2009, fik digitaliseringen rigtig fat i kommunerne og KOMBIT har siden arbejdet for at udvikle og udbrede effektive digitale løsninger til de danske kommuner med Monopolbruddet.

 

I 2020 er fokus uændret. Det offentlige fastholder stadig en ambitiøs målsætning om at øge digitaliseringen og drive digital transformation særligt med fokus på anvendelsen af nye teknologier som robotter, IoT og kunstig intelligens. Digitaliseringen er et af midlerne til at sikre en bæredygtig fremtid med en stadigt aldrende befolkning, massive klimaudfordringer og hertil mangel på kompetente ressourcer.

 

Fællesskab gør stærk

KOMBITs DNA er fælleskommunal digitalisering. Digitalisering skal aldrig ske for digitaliseringens skyld alene og skal tage udgangspunkt i målet om at skabe konkrete forbedringer og effektiviseringer. Digitalisering skal ses som ét af svarene på, hvordan vi imødekommer de udfordringer, som vores samfund og den kommunale forvaltning står overfor, på både kort og længere sigt.

Vi har de seneste 10 år haft “snuden i sporet” med at "bryde" KMDs monopol. Dette er blandt andet sket gennem udvikling og etablering af den fælleskommunale infrastruktur. Gennem den fælleskommunale rammearkitekturs standarder og åbne snitflader, kan data nu nemt og sikkert udveksles mellem myndigheder og give høj værdi for kommunerne, borgerne og virksomhederne gennem ex. Serviceplatformen og Borgerblikket.

Men fællesskab forpligter. Det har både politisk og administrativt været et modigt valg; kunne det ambitiøse projekt nu realiseres i virkeligheden? Realiseringen af den fælles infrastruktur har kun kunne ske gennem kommunernes vedholdne loyalitet og opbakning til det fælles projekt.

 

Nu har vi en fælles spilleplade for digitalisering

Den fælleskommunale infrastruktur er kommunernes fælles spilleplade for digitalisering. Den sætter en klar retning for, hvordan it-leverandørerne nu skal udvikle og tilpasse de it-systemer, der i fremtiden skal sikre, at den kommunale sektor hænger bedre sammen.

Dermed er den fælles infrastruktur en særdeles relevant spilleplade for OS2-samarbejdet. Allerede i dag bruger OS2-samarbejdet infrastrukturen med OS2kravmotor, som gør det nemt for den enkelte kommune at stille de rigtige non-funktionelle krav, så fremtidige systemer bedst muligt kan udnytte og være overens med infrastrukturen. Foruden den åbenlyse gevinst for kommunerne giver den også en mulighed for at samle alle 98 kommuner til at ”tale” med andre myndigheder på en ensartet og effektiv måde.

Men festen behøver ikke at stoppe her. Gennem OS2-samarbejdet findes også det fælleskommunale it-overblik KITOS. Det vil være oplagt at udnytte dette til også at skabe overblik over, hvordan de enkelte OS2-kommuners leverandører forholder sig til infrastrukturens mange muligheder for ensartede snitflader. Først når vi får alle de små fagsystemer med, kan vi indfri det samlede potentiale for den store investering.

 

Lad os finde fællesnævneren

KOMBIT har de sidste ti år haft fokus på monopolbruddet og den fælles nye infrastruktur. Selvom vi ikke er helt i mål endnu, så står vi nu på kanten af realiseringen af den store investering og de mange forretningsmæssige potentialer. KLs nye digitaliseringsstrategi er så småt ved at tage form. De første pile peger blandt andet på øget gennemsigtighed og one-stop-shopping og fokus på data som et gennemgående fokusområde og et ønske om at lave endnu mere fælles.

Vi skal styrke vores samarbejde mellem KOMBIT og OS2 og sikre endnu mere koordinering, så vi spiller hinanden stærkere og undgår at der laves ensartede komponenter og service flere gange. Vi har forskellige styrker og KOMBIT kan sikre hjælp med udbredelse, mens OS2 er gode til at få nye løsningerne realiseret og testet af med for færre udviklingsomkostninger.

De næste år skal ikke kun data og standarder, men også den forretningsmæssige it-udvikling af de nye forretningsmuligheder lære at danse i takt. Her skal OS2 og KOMBIT lære de nye trin. KOMBIT stiller gerne et dansegulv til rådighed for den første sving-om.

Tags