Blog: Fælles om åbne dynamiske by-data

26 august, 2020 af
Blog: Fælles om åbne dynamiske by-data
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe, Digitaliseringschef i Vallensbæk Kommune og bestyrelsesmedlem i OS2

 

Data kan belyse nødvendigheden for at arbejde fælleskommunalt om at løse de enkelte kommuners udfordringer, særligt når det kommer til byrum, bygninger og grønne arealer. Hvorfor ikke udnytte det?

 

Hvis du arbejder med byrum, bygninger og grønne arealer og interesserer dig for brugen af data for at understøtte dit arbejde, så skal du læse med her!

Vand kender ikke kommunegrænser og det samme kan man sige om trafik, behovet for belysning, snerydning og meget andet. Kommunerne står med mange udfordringer, hvor det giver allerbedst mening at samarbejde om løsninger.

Indsamling af dynamiske by-data giver muligheder for at finde løsninger på de mange udfordringer, men både indsamling og anvendelsen af data er forholdsvist nyt land i mange kommuner og kommunerne har dermed endnu ikke en fælles infrastruktur til understøttelse af dette arbejde.

 

Kommunerne står med mange udfordringer, hvor det giver allerbedst mening at samarbejde om løsninger. – Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe

 

Fælles infrastruktur med Os2IoT

I et forsøg på at få etableret den nødvendige infrastruktur til det fortsatte arbejde med by-data, er en stor gruppe kommuner fælles gået ind i projektet OS2IoT.

OS2IoT er et Open Source-projekt, der omhandler udviklingen af en basal infrastrukturkomponent, som skal mindske barrieren for kommuner i forhold til at komme i gang med at arbejde med sensor-data. Komponenten vil gøre det muligt at indsamle og viderestille data uafhængigt af transmissionsform og samtidig er det hensigten af komponenten skal gøre det (næsten) nemt at dele data med andre kommuner og erhvervsliv, ved at støtte op omkring valg af standard datamodeller og samtidig gøre det enkelt at lægge data op i Opendata.dk.

 

Fællesskabet for dynamiske by-data

De sidste 2 år har ca. 20 kommuner samarbejdet omkring konkrete forsøg med dynamiske by-data i projekterne Sikker og Anvendt Data (SAnD), Den Regionale Datahub. Det er begge projekter, hvor kommunale medarbejdere har fået jord under neglene i en pallette af spændende byrumsprojekter indenfor mobilitet, klimasikring og driftsoptimering. Projekterne omhandler fx at arbejde med indeklima- og forbrugsmålinger i bygninger som udgangspunkt for bygningsdrift, reduktion af trængsel og kødannelser gennem dynamisk styring af lyskryds, styrket beredskab gennem realtidsmålinger af vandstand koblet med forudsigende analyser og meget andet. Projekterne favner i alt mere end 20 konkrete eksperimenterende projekter på tværs af deltagerkommunerne.

Det spændende ved arbejdet med åbne dynamiske by-data er, at hvert projekt giver ideer til nye projekter. Kort sagt kan man vælge at indsamle og anvende data omkring næsten alt i byrum, bygninger og grønne arealer – og det skaber uanede muligheder. De to regionale projekter rinder ud med slutningen af 2020 – men mange af de aktiviteter, som foregår i projekterne, kommer til at fortsætte, herunder ibrugtagning af OS2IoT. Derfor arbejdes der i øjeblikket på at forme en mere blivende organisering, af de kommuner som forsat ønsker at samarbejde om by-data-området, samt eventuelt nye kommuner, der kunne have lyst til at være med. Gad vide om du ikke også skal være med i Fællesskabet? Du finder din invitation her

 

----

Photo by Sander Weeteling on Unsplash

Tags