Bestyrelsesformandens sommertanker om digitalt ejerskab

16 august, 2018 af
Bestyrelsesformandens sommertanker om digitalt ejerskab
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

 

Michel van der Linden, Direktør Kalundborg Kommune og bestyrelsesformand OS2
Billede fra kalundborg.dk

I OS2-fællesskabet udvikler offentlige myndigheder Open Source løsninger til glæde for fællesskabet. Men OS2 er mere end det. Hos os er Open Source et middel til at opnå kommunalt ejerskab, hvilket er målet med OS2-fællesskabet. Det er kommunalt ejerskab, som skal sikres igennem brugen af Open Source licensformer. Ejerskabet er helt centralt, for det er derigennem, at vi skaber de gode it-løsninger, særligt på områder hvor der opleves at der ikke findes tilfredsstillende løsninger.

Til generalforsamlingen i år blev der ændret i de eksisterende produkt- og projektniveauer med det formål at lægge sig tættere op ad de fællesoffentlige standarder og den fælles rammearkitektur. Blandt løsningerne var at mindske afstanden mellem de afprøvende løsninger (N1) og de mere afprøvede og dokumenterede løsninger (N2) samt at lave et produktmodningsniveau. Det har vi adresseret med ændringer i de tidligere niveauer. Disse nye niveauer er en af flere måder at understøtte jeres fortsatte motivation for at arbejde videre i OS2-regi – udover, naturligvis, at I opnår ejerskab over egne løsninger via OS2-fællesskabet. For de af jer som er nysgerrige på niveauerne, så kan beskrivelserne findes på hjemmesiden under governance.

En anden måde, hvorved vi ønsker at understøtte ejerskabstanken, er ved brug af sekretariatet. Sekretariatet har ikke taget over i hverken produktion eller styring – den ligger stadig hos jer med generalforsamlingen som øverste organ. Tværtimod findes sekretariatet for at imødekomme behovet for støtte til at planlægge og afholde møder og erfaringsudvekslingsarrangementer, vedligeholde projektstyringsredskabet Jira, skabe transparent kommunikation mv. Sekretariatet er der kort sagt, så I kan dedikere mere energi til selve produkt-/projektudviklingen og implementering af nye produkter. Netop derfor er det centralt, at vi fortsat har et sekretariatet, og derfor køber vi os til timerne i gennem det nye kontingent.

Og så har OS2 medlems vokseværk. Bare lidt mere end halvvejs igennem 2018 er vi allerede vokset med fire medlemmer. Velkommen til Rudersdal, Middelfart, Holstebro og Ikast-Brande. For nogen kan det måske være en lille udfordring at overskue, at der bliver flere at arbejde sammen med, men jeg mener, at jo flere vi er, desto mere kan vi løfte, og jo flere gode løsninger kan vi udvikle. Sammen kan vi motivere og inspirere hinanden, og igennem Open Source kan vi skaber ejerskab over egne it-løsninger, i tæt samarbejde med private it-leverandører som implementerer og drifter mange of OS2 løsninger.

 

Venlig hilsen

Michel van der Linden
Bestyrelsesformand for OS2-fællesskabet

Vores blogs