Bestyrelsen 2023: Næstforkvinde Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe

Marie blev valgt som næstforperson i 2021 for en periode på 3 år.
15 juni, 2021 af
Bestyrelsen 2023: Næstforkvinde Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Vi har stillet bestyrelsen et par spørgsmål, så vi kan lære dem bedre at kende. Her er det bestyrelsens næstforkvinde Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe (interview fra 2021)

 

Hvad laver du på dit daglige arbejde?

Som IT- og Digitaliseringschef i Vallensbæk Kommune, har jeg dels ansvaret for hele IT-driften af IT-udstyr i kommunen og herunder kommunens institutioner – dvs. plejehjem, dagtilbud, skoler mv. Derudover har jeg ansvaret for den løbende digitaliseringsindsats, der handler om at støtte fagområderne til at levere bedre eller mere effektiv service til borgerne gennem brug at de muligheder som IT-systemer og teknologi bredt giver os. Det omfatter både ”at sætte strøm til arbejdsgange”, men en gentænkning af kommunens services i lyset af nye tekniske muligheder.

 

Hvad motiverer dig til at være i bestyrelsen for OS2?

Generelt mener jeg, at al offentlig IT bør være open source. Open source er en nøgle til at kunne dele løsninger og dermed forvalte skatteborgernes penge vel. Samtidig er det en kraftfuld platform i forhold til at sikre et godt samarbejde mellem offentlige og private aktører.  At bygge eller anskaffe closed source-løsninger i det offentlige, svarer til at bruge penge på en dyr bil, som har tabt værdien efter få år – i modsætning til med open source at bruge pengene på arbejdstegningerne til en dyr bil, og så betale private aktører løbende for at drifte, videreudvikle og forbedre modellen. OS2 er en mulighed for at forfølge den dagsorden og omsætte den til praksis i mit daglige job i en kommune – i det omfang det kan lade sig gøre i et marked præget af monopoler.

 

Har du andet bestyrelsesarbejde eller lignende?

Jeg har indtil for nyligt været formand for netværket Smart City Cybersecurity Lab, der bestod af en række forskellige offentlige aktører, der alle var optagede af, hvordan man bygger sikre og robuste smart city løsninger. Dette netværk er nu fusioneret med flere andre netværk og er en del af Fællesskabet for Dynamiske Data, hvor jeg nu sidder i styregruppen. Dette netværk er forankret med et sekretariat i Gate21 og består af 16 kommuner og Region H, og arbejder på at udvikle, afprøve og skalere smart city løsninger sammen.

 

Hvad laver du i udenfor arbejde?

Jeg er familiemenneske og er rigtigt glad for naturen. Jeg er gift og har 2 børn, en bonussøn og et skønt sommerhus, hvor vi bruger rigtigt meget tid. Jeg elsker vandreture og yoga, og så interesserer jeg mig ikke overraskende for teknologiens påvirkning af samfundet generelt. Derudover har jeg en gammel interesse for Asien og især Kina, hvor jeg har boet og rejst i 5 år.