Arbejdsmøde om snitflader

24 maj, 2017 af
Arbejdsmøde om snitflader
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Den 9. maj 2017 blev der afholdt et arbejdsmøde om snitflader i Odense. På dagen deltog bl.a. repræsentanter fra Syddjurs, Brønderslev, Favrskov, Jammerbugt og Frederikssund kommune samt Digit og OS2kitos Sekretariatet.

Arbejdsgruppen drøftede behovet for at få lavet en fælles definition af snitflader og behovet for at stille ens og fælles krav til leverandørerne om, at de skal levere data om snitflader. Der blev på dagen defineret nye felter til Snitflade kataloget og det forventes at der laves en tilpasning af Snitflade kataloget i slutningen af 2017 eller starten 2018. Tilpasningen af Snitflade kataloget koordineres løbende med arbejdsgruppen om Persondata. 

KITOS-kommunerne opfordres til at vente med at indberette og registrere deres snitflader i KITOS, da der kommer nye ændringer. Næste gang arbejdsgruppen om snitflader mødes er i starten af september 2017.

Tags
Vores blogs