Afklaring af behov i forhold til understøttelse af Persondataforordningen

6 marts, 2017 af
Afklaring af behov i forhold til understøttelse af Persondataforordningen
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Der er flere kommuner, der har spurgt ind til om KITOS vil kunne bruges til registrering af, hvordan den enkelte kommune opfylder kravene i den nye Persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.

I KITOS kan man i System-modulet angive om systemet benyttes til håndtering af personfølsomme data, og I Kontrakt-modulet kan man angive, om kontrakten er af typen databehandleraftale, men derudover er der ikke nogen felter, der kan bruges til dokumentation af de krav, som kommunerne skal leve op til ifølge den nye Persondataforordning.

Hvis KITOS skal understøtte dokumentationen af kravene i Persondataforordningen, er der derfor behov for nye felter i de eksisterende moduler eller måske et helt nyt Data-modul.

Hvad er behovene i jeres kommune?
I KITOS-sekretariatet kunne vi godt tænkte os at vide lidt mere om jeres behov i forhold til Persondataforordningen, og vi opfordre jer derfor til at byde ind med jeres tanker og ønsker på dette område.

Når KITOS-sekretariatet kender behovet i kommunerne, vil vi indhente tilbud på udviklingen af de nye felter/moduler i KITOS og fremlægge en finansieringsmodel for Koordinationsgruppen.

Få mere viden om Persondataforordningen:

Læs mere om den nye persondataforordning på KL’s hjemmeside.

Se 12 spørgsmål fra Datatilsynet som dataansvarlige allerede nu kan begynde at forholde sig til.

Af Anne Hansen

Tags
Vores blogs