OS2kle logo


Få en maskinlæsbar version af KLE

Spar tid og ressourcer uden manuel KLE-opmærkning af digitale dokumenter, sager, mails og data. Det beskytter personfølsomme oplysninger, når posten passerer igennem færrest hænder muligt.

(Er du allerede anvender eller ønsker at blive det, kan du finde links til dokumenter i bunden af siden)

Målgruppen

Dig, der står for hovedpostkassen og ønsker at spare tid på postopmærkning.


Du får:

Løbende opdateringer

Opdateringer kommer løbende, så løsning er ajourført med udviklingen af KLE og er bygget op omkring de fælles forhold i kommunerne.


Postfordeling

Automatisk postfordeling efter KLE. Forslag til opmærkning

Opmærke sider på intranet og web med KLE . Få forslag til KLE-opmærkning med udgangspunkt i tekst.Metadata

Automatisk metadataopmærkning af digitale dokumenter, sager og data. 


Automatisk opmærkning

Præjournalisering på baggrund af automatisk KLE-opmærkning.


Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrol af eksisterende KLE-opmærkning.


Det koster det 

I nedenstående priser indgår et produktbidrag, som er myndighedens andel af udgifterne til at drive samarbejdet og udviklingen af OS2kle. Hertil kommer et bidrag til OS2, som dækker udgifter forbundet med at drive fællesskabet. Taksten til OS2 udgør en procentdel af produktbidraget, som fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Medlemmer af OS2-fællesskabet

Det årlige vederlag afhænger af antallet af tilsluttede kommuner. Pt. er der ti kommuner tilsluttet.

Årligt vederlag: 9.265,00 kr. til fælles vedligehold og opdatering.

Ikke medlem

Det årlige vederlag afhænger af antallet af tilsluttede kommuner. Pt. er der ti kommuner tilsluttet.

Årligt vederlag: 11.050,00 kr.

Få hjælpe til KLE-opmærkning

Underskriv en tilslutningsaftale. Se på takstbladet hvor meget du skal betale for at sikre vedligehold og videreudviklinger. Det afhænger af, om du er medlem af foreningen eller ej.

Send tilslutningsaftalen til os2@os2.eu


Kom godt i gang med et hvilket som helst OS2-produkt

Kom med i et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor vi udvikler og vedligeholder digitale løsninger sammen. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse udformning af løsningen med ønsker til videreudvikling. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere ønskerne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af frivillige repræsentanter fra anvendermyndighederne. Produktkoordinatoren holder sammen med trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Læs om arbejdsgruppernes rolle


... vi har på mange måder sparet meget tid og ressourcer med dette projekt, og det kommer jo borgerne til gode i sidste ende.

Morten Stouby • Projektleder i Center for IT, Digitalisering og VelfærdsteknologiAllerede anvender eller interesseret i at blive det?

Produktniveau 1


Dette produkt betegner vi som et Niveau 1-produkt. 

Det henviser til OS2's governancemodel, hvor produktniveauer beskriver et produkts modenhedsniveau.

Læs om produktniveauer

Governancemodel

Læs mere om OS2's governancemodel for at blive klogere på hvordan OS2-fællesskabet modner, skaber organisering og udbredelse omkring  fællesoffentlige it-produkter.

OS2's governancemodel