Produktet er ARKIVERET – grundet ingen registreret anvendelse.

 Skulle du og sin organisation se potentialer i projektet så kontakt os.


Bliv understøttet til 
Servicelovens ændringer 

og få et overblik

Få overblik over sammenhæng mellem bevilling, værdi og økonomi.

Målgruppen

Dig der er socialråder eller sagsbehandler i socialområdet, psykiatrien, pension, hjælpemidler mv.

Du får:

Automatisk journalisering

Et system der automatisk journaliserer i din kommunens ESDH-system.

Opdateringer på Serviceloven

Digital understøttelse af ændringer i Serviceloven.

Ikke flere budgetoverskridelser

Omlæggelse af arbejdsgang med fokus på budgetoverholdelse.Overblik

Sagsbehandlere får overblik om bevillinger, værdien og økonomien bag.

Alternativ til DUBU

OS2bos skal kombineres med andre systemer og det betyder at delelementer i opsætning, kan ændres uden at systemet går ned eller alt skal sættes op på ny.

Regelmotor og betalingsstyring

Systemet består af en klassifikation (regelmotor), som kan ændres efter behov og Serviceloven samt betalingsstyring, der tilgås via brugergrænsefladen.

Vær med til at opbygge et fællesskab

OS2 er et fællesskab, hvor vi udvikler og vedligeholder digitale løsninger sammen. For dig betyder det, at I kan spare penge, når vi samfinansier løsninger. I kan også få direkte indflydelse udformning af løsningen med ønsker til videreudvikling. Det er koordinationsgruppen og styregruppen, der står for at prioritere ønskerne, så de kan komme flest mulige til gode. Begge arbejdsgrupper består af frivillige repræsentanter fra anvendermyndighederne. Produktkoordinatoren holder sammen med trådene med sekretariatsbistand til arbejdsgrupperne, kontakt til samarbejdspartnere og leverandørstyring.

Der er pt. ingen styregruppe, koordinationsgruppe eller produktkoordinator på OS2bos.

Læs om arbejdsgruppernes rolleAllerede anvender eller interesseret i at blive det?