Sådan kommer du i gang med OS2-SkadesØkonomi

OS2-SkadesØkonomi er det oplagte værktøj klimatilpasningsplaner og kommuneplaner. 
Produktet der beregner skadesomkostninger efter en oversvømmelse.

1.

Behovs-afklaring


Tal med jeres klimakoordinator, en der arbejder med klimatilpasning og en der arbejder med planlægning. 

2.

Installér og afprøv


Hent installation og vejledning - sammen med en erfaren GIS-bruger. 

Installationspakken finder du ved at klikke her.

OS2-SkadesØkonomi er et open source produkt.

3.

Underskriv tilslutning


Underskriv tilslutningsaftalen og indgå i fællesskabet for at sikre produktets relevans og sikkerhed.  Send til OS2’s sekretariat på os2@os2.eu

4.

Lær mere


Alle der har tilsluttet sig aftalen får tilbudt relevante webinar og kurser, dels start pakker og læringsvideoer, dels praktiske kurser.

1. Gør det klart, hvilken rolle OS2-SkadesØkonomi skal have hos jer 


Hvis I overvejer at anskaffe OS2-SkadesØkonomi, er det en god idé at tale med jeres klimakoordinator, en der arbejder med klimatilpasning og en der arbejder med planlægning. 

OS2-SkadesØkonomi anvendes til beregninger, men også til formidlingen af den risiko der er for oversvømmelser. Resultaterne er velegnede til visualisering på kort, og dermed et godt kommunikationsværktøj i forbindelse med borgermøder og lignende. 


2. Hent produktet og vejledninger 


OS2-SkadesØkonomi er udviklet som et open source-produkt. I kan hente installationspakken direkte fra OS2-SkadesØkonomi's GitHub ved at klikke her

Vi har tilstræbt en meget enkel installation, men det forudsætter trods alt, at du eller en kollega er erfaren Q-GIS bruger. Den bedste kombination er, hvis der både er GIS og Klimatilpasningskompetencer tilstede når programmet installeres. Det vil give hurtig adgang til relevante beregninger. 

I den installationspakke der hentes, er der nogle datasæt, som kan anvendes til hurtigt at komme i gang med de førte beregninger. Senere kan man supplere med egne lokale data i det omfang man finder det relevant. 


For at kunne anvende produktet skal du have installeret Q-GIS på din server. 
Du skal desuden have temakort der viser de oversvømmelser du vil lave beregninger for, og temakort der viser hvor sårbare elementer, bygninger/veje/naturområder mm er lokaliseret. 


3. Indgå en tilslutningsaftale når produktet er afprøvet 


OS2-SkadesØkonomi vedligeholdes og videreudvikles i fællesskab af en række kommuner. De bidrager økonomisk til at sikre kvaliteten af OS2-SkadesØkonomi samt den løbende koordinering af samarbejdet. Ved at indgå i fællesskabet er I med til at sikre, at OS2-SkadesØkonomi bliver ved med at være et sikkert og relevant produkt i jeres portefølje. Underskriv tilslutningsaftalen og send den til OS2’s sekretariat på os2@os2.eu


4. Få undervisning i produktet 


Alle der har tilsluttet sig aftalen får tilbudt relevante webinar og kurser, dels start pakker og læringsvideoer, dels praktiske kurser. Annonceringen sker vi mail til kontaktpersonerne. 

Vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde hjælp til opsætning af programmet, men hjælpen kan tilkøbes hos vores leverandør AestasGIS, bvt@aestas.dk, +45 2172 0384.


5. Indgå i fællesskabet om OS2-SkadesØkonomi 


Der er et community omkring OS2-SkadesØkonomi, hvor der deles erfaringer om brugen af programmet, tilgrænsende produkter og supplerende datasæt. I kan også få indflydelse på produktets fremtid og funktionalitet. Tag kontakt til kontaktpersoner for produktet, hvis I har et udviklingsønske, eller hvis I vil sidde med i koordinations- eller styregruppen.

Forslag til produktets udvikling, eventuelle fejl og mangler kan rettes til: 

Lars Kaalund, laka@kl.dk eller

Jesper Gaardboe Jensen, mailto:jgje@geofyn.dk1.

Behovs-afklaring


Tal med jeres klimakoordinator, en der arbejder med klimatilpasning og en der arbejder med planlægning. 

2.

Installér og afprøv


Hent installation og vejledning - sammen med en erfaren GIS-bruger. 

Installationspakken finder du ved at klikke her.

OS2-SkadesØkonomi er et open source produkt.

3.

Underskriv tilslutning


Underskriv tilslutningsaftalen og indgå i fællesskabet for at sikre produktets relevans og sikkerhed.  Send til OS2’s sekretariat på os2@os2.eu

4.

Lær mere


Alle der har tilsluttet sig aftalen får tilbudt relevante webinar og kurser, dels start pakker og læringsvideoer, dels praktiske kurser.


2

Lær mere om OS2-SkadesØkonomi

Tilbage til produktsiden