OS2 kort fortalt

Med OS2 ønsker de 76 myndighedsmedlemmer og et næsten tilsvarende antal leverandører at skabe rammerne, så offentlige myndigheder i partnerskaber kan udvikle behovsdrevne digitale løsninger til gavn for samfundet. I OS2-fællesskabet bruger vi open source som middel til at skabe bæredygtige projekter og til at sikre samskabelse og innovation og så bruger vi open source til at skabe åbenhed og sikre ejerskab til egne resultater. Det gør vi fordi der i open source ligger 30 års international erfaring at trække på. Det er en afprøvet og gennemtestet metode til at sikre ejerskab, muliggøre genbrug og til at sikre involvering samt undersøtte det tværgående samarbejde hvor anvenderne får den løsning de ønsker og hvor virksomheder kan tjene penge på at levere de ydelser som anvenderne efterspørger.


Så derfor er open source og de friheder der følger med, det middel OS2 bruger når vi skal sikre at de gode løsninger kan deles og at vi som myndigheder nemt kan tage dem i brug og at de kan udvikles med afsæt i konkrete fælles behov hvor det er anvenderen eller kunden som er i kontrol.

I OS2 kobler vi myndighedernes viden om egen forretning og ønsket om indflydelse og frihed til at vælge med leverandørernes viden om teknologi og deres udviklingskraft.

Derfor har vi med OS2 i høj grad fokus på at vi får skabt bæredygtige fællesskaber i fællesskabet og derfor investere vi vores energi og vores kompetencer i at sikre det gode samarbejde og de klare aftaler og ansvarsdeling i hvert OS2-produkt. OS2 skal kunne stå på mål for hvert enkelt produkt og det niveau som det ligger på i vores governancemodel.

I vores optik ligger nøglen til succes kun delvist i teknologien - Det handler i langt højere grad om den organisering som skabes omkring. Derfor skal der også investeres i fællesskabet og i samarbejdet det er nemlig der successen bliver til.

 

OS2 har eksisteret i 11 år - vi tæller 76 medlemmer og endnu flere anvendere af løsningerne. Vi organisere en portefølje på 24 open source produkter hvoraf mindst et anvendes af 93 ud af 98 kommuner plus alle 5 regioner er også med på mindst 1 OS2-produkt.

Vi får skabt rigtig mange resultater i OS2-fællesskabet fordi vi deler udgifterne til videndeling, koordinering, kodevedligehold og udvikling. Tingen tager afæt i konkrete behov som omsættes til fælles funktionalitet med den teknologividen og udviklingskraft leverandørerne bringer til bordet. På tværs af de 17 produkter som har en fast fælles økonomi og kontingent til foreningen er den samlede økonomi på lige knap 12 millioner årligt. Ca. 9 er dedikeret direkte til udvikling i produkterne. Det er selvfølgelig ikke hele økonomien der ligger også noget hos de enkelte anvendere og I OS2s optik burde der investeres endnu mere for at sikre endnu bedre og endnu flere bæredygtige IT-løsninger. Open Source er nemlig ikke det samme som gratis

 

Vi har bevist at det virker når det handler om at sikre der udvikles løsninger som efterspørges, at de kan dels og tages i brug af andre og at vi får sikret de blive vedligeholdt og videreudviklet. Det virker i kraft af fællesskaber hvor vi kan løfte byrden sammen og hvor vi kan lære af hinnanden. Det en gave der bliver ved at give - og alle kan være med.