Implementering af OS2valghalla

På denne side kan du finde brugbare oplysninger om implementeringen af OS2valghalla i jeres kommune

Tilkoblingsoplysninger


Når kommunen har indgået en tilslutningsaftale ved OS2, sker den tekniske tilslutning direkte ved driftsleverandøren Precio Fishbone. Denne tilkobling koster kr. 15.000, hvilket er en engangsbetaling, som faktureres af Precio Fishbone.


Der er endnu ikke åbnet for tilkobling, men disse oplysninger skal bruges til processen, så begynd allerede nu at indhente dem:

Oplysning

Note

Kontaktperson

Precio Fishbones kontakt i kommunen

Faktureringsoplysninger

EAN-nummer, CVR-nummer, kontaktperson mv.

E-mail afsenderadresse

OS2valghalla udsender mails fra mailadressen [xxxxx]@os2valghalla.dk

Hvad skal stå før @os2valghalla.dk?
Det kan fx være “korsbaek@os2valghalla.dk”

Navnet skal også angives, selvom I ikke planlægger at benytte OS2valghallas mailfunktion

E-mail afsendernavn

Hvilket navn skal mails fra OS2valghalla have som afsender? Det kan fx være “Valgsekretariatet - Korsbæk Kommune”

Navnet skal også angives, selvom I ikke planlægger at benytte OS2valghallas mailfunktion

Digital Post afsendernavn

Det navn, der kan ses i slutbrugerens digitale postkasse

Digital Post CVR-nummer

Det CVR-nummer der bruges til at sende Digital post “på vegne af”

Ønskes adgang til logfiler?

Se mere i afsnittet IT- og administrationsopgaver


IT- og administrationsopgaver

OS2valghalla er en online SaaS-løsning, så der er ikke driftsmæssige opgaver for IT-afdelingen. Dog kræves der opsætning og konfiguration i kommunen for give OS2valghalla adgang til at benytte integrationer til den fællesoffentlige infrastruktur på kommunens vegne.

Dette inkluderer disse opgaver:

  • Godkendelse af OS2valghalla-serviceaftale om Digital Post og indhentning af CPR-data i Fælleskommunalt Administrationsmodul
  • Lokal opsætning af jobfunktionsrolle til OS2valghalla, som giver administrative medarbejdere adgang
  • Registrering af OS2valghalla som NemLog-in system i portalen NemLog-In Administration
  • Afgøre om kommunen har brug for adgang til audit log-filer fra OS2valghalla
    • Disse kan hentes via SFTP fra driftsleverandøren, og der skal i så fald opsættes procedure for indhentning af filerne


Databehandleraftale

Der skal indgås en databehandleraftale direkte mellem kommunen og driftsleverandøren. Det fælleskommunale Databehandlersekretariat har udarbejdet en databehandleraftale, som tilbydes af driftsleverandøren. Dette gælder uanset om kommunen er medlem af Det fælleskommunale Databehandlersekretariat eller ej. 

Hvis kommunen ikke  er medlem af Det fælleskommunale Databehandlersekretariat og ikke kan acceptere denne databehandleraftale, kontaktes driftsleverandøren direkte om ønskede ændringer.


Godkendelse af nyt IT-system

Der findes mange forskellige processer for godkendelse af nye IT-systemer i kommunerne. Da det vil være for tidskrævende for OS2valghallas produktkoordinator at besvare alle spørgsmål til alle kommuner, har vi samlet relevante oplysninger, som den enkelte kommune kan benytte til processen.

Skriv til os2valghalla@os2.eu, hvis der mangler nødvendige oplysninger.

Bemærk at hvis I benytter OS2kravmotor kan OS2 levere svar herigennem.


Spørgsmål?

Denne side udbygges med mere information og guides i takt med, at der indhentes erfaringer fra implementering af OS2valghalla i testkommuner.

Skriv til os2valghalla@os2.eu, hvis du har spørgsmål.