Tilslutning til OS2MO

29 marts, 2016 af
Tilslutning til OS2MO
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

OS2MO projektet ønsker at skabe en open source organisationskomponent, der kan fungere som autoritativ kilde for oplysninger om organisationen og menneskerne i den. Komponenten bliver bygget i overensstemmelse med Den fælleskommunale Rammearkitektur.
 
Du modtager derfor dette Beslutningsmateriale, som bekriver projektet, i et ønske om, at I, som kommune, vil være med til at tilvejebringe det nødvendige økonomiske fundament for, at projektet skaber it-løsningen OS2MO 1.0.
 
Der er frist indtil 28. maj for at tilslutte sig, og det sker ved at returnere Bilag 13 i underskrevet stand til OS2MO@Silkeborg.dk.
 
Som beslutningstager kan materialet læses i denne rækkefølge:

 1. Bilag 12 – Den overordnede beskrivelse af konteksten for projektet (vedhæftet mailen)
 2. Bilag 11 – Kort fortalt om projektet (vedhæftet mailen)
 3. Bilag 10 – Rummer businesscasen og beskrivelse af, hvad det involverer at være med i projektet (findes i ”Beslutningsmaterialet Bilag samlet”, vedhæftet mailen)
  Beslutningsdokumentet – som sammenfatter og uddyber mange aspeker af projektet med de tilhørende bilag (vedhæftet mailen).

 Beslutningsdokumentet rummer ligeledes en læsevejledning ift. andre målgrupper.

Gå til bilag
 
Kender du ikke til OS2MO, kan nedenstående kort give dig en introduktion til, hvad OS2MO omhandler, og de vigtigste budskaber.

Hvad er OS2MO?

 • En organisationskomponent til at håndtere stamdata om organisationen og menneskene i relation hertil - bl.a. ansatte, eksterne konsulenter, frivillige, praktikanter.
 • Over tid vil den også kunne rumme de mange andre organiseringer, som en kommune omfatter f.eks. MED/AM, Lønorganisation mf.
 • For mere om dette kan Bilag 11 ”Projektet kort fortalt” læses. 

Hvad kan OS2MO bruge det til?

 • Fungere som autoritativ kilde til kommunens stamdata om organisation som it-infrastrukturkomponent, e-telefonbog  og udstilling af informationer til andre systemer
 • Minimere administrative og manuelle arbejdsgange omkring vedligehold af oplysningerne, f.eks. i forbindelse med organisationsændringer
 • Her kan Bilag 4, ”Løsningsbeskrivelse”, med fordel læses. Findes i ”Beslutningsmaterialet - Bilag Samlet” side 9ff.

Hvordan hænger OS2MO sammen med KOMBITs Støttesystemer og Serviceplatformen?

 • OS2MO-projektet understøtter den lokale forberedelsesopgave med opbyggelse af lokal governance, bl.a. også med opmærkning med KLE.
 • Fungerer som lokal master til STS Organisation og STS Klassifikation.
 • Løsningen henter oplysninger om CPR og adresser fra services på Serviceplatformen.
 • Læs ”Beslutningsdokumentet” side 22ff.

Hvad betyder det, at løsningen er open source?

 • At det er udviklet i fællesskab, og der er ikke noget bundet leverandørforhold.
 • Videreudvikling sker, så det gives tilbage til fællesskabet.
 • Vil du vide mere om dette, er det beskrevet yderligere i Bilag 4, ”Løsningsbeskrivelse”, i ”Beslutningsmaterialet - Bilag Samlet” side 12ff.

Hvordan med Rammearkitekturen og it-arkitektur?

 • Løsningen er en implementering af flere af Rammearkitekturens byggeklodser, primært Organisation og Klassifikation.
 • Understøtter den lokale anvendelse af Rammearkitekturen således, at den bliver til omdrejningspunkt for kommunens arbejde med it-arkitektur og ejerskab af infrastrukturen.
 • Styrker kommunens egne kompetencer og modenhed indenfor it-arkitekturstyring.

Hvad rummer tilslutning?

 • Det økonomiske fundament er et budget på ca. 6 millioner kr. for ”Udvikling af OS2MO 1.0”
 • Bidrag sker efter kommunestørrelse med maks. 5 kr. pr. borger, og opnås der højere kommunal tilslutning, end forventet, justeres biddraget efterfølgende under hensyntagen til øget sekretariatsfunktion mv.
 • Ved tilslutning gives adgang til arbejdspakker, som understøtter det lokale forarbejde til implementering af OS2MO.
 • Tilslutning senest 2. maj ved at returnere bilag 13 i underskrevet stand.          
 • Mere herom i ”Beslutningsdokumentet” side 25ff.

Bilag:

PDF icon beslutningsdokument_1.0.pdf

PDF icon beslutningsdokument_bilag_samlet.pdf

Fil bilag_10b_-_lokal_business_case_1.0.xlsx

PDF icon bilag_11_-_projektet_kort_fortalt.pdf

PDF icon bilag_12_-_executive_summary.pdf

Fil bilag_13_tilslutningsaftale_til_underskrivelse.docx

 

Venlig hilsen

Henriette Juul Riishøj
OS2 MO projektleder

Tags
Vores blogs