Tilslutning og Passivt medlemsskab for OS2mo

5 november, 2019 af
Tilslutning og Passivt medlemsskab for OS2mo
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Orientering fra OS2mo styregruppen omkring planlagt forøgelse af tilslutningsafgift samt mulighed for passivt medlemskab.

 

OS2mo styregruppen er kommet med forslag til en forøgelse af tilslutningsafgiften samt mulighed for passivt medlemskab for kommuner der gerne vil bidrage til udviklingen af OS2mo produktet men som endnu ikke er klar til at igangsætte et OS2mo projekt.

Forslagene, beskrevet nedenfor, har været i høring i OS2s bestyrelse og godkendt. Tiltaget præsenteres på workshop d. 29/10 samt via OS2mo’s nyhedsbrev.

 

Ny tilslutningsafgift

OS2mo produktet er nu nået et stade hvor alle de basale funktionaliteter er kommet på plads. Vi vil derfor over de næste to år øge tilslutningsafgiften i henhold til tabellen nedenfor. Tilslutnings og tilslutningsafgift følger gældende praksis i OS2. I korte træk er tilslutningsafgiften et beløb som anvendere der ikke tidligere har støttet udviklingen betaler. Beløbet dedikeres til den fælles vedligehold og koordinering omkring produkter og tilfalder altså samarbejdet omkring løsningen OS2mo.

Periode

Tilslutningsafgift

indeværende – 1/2/2020

60.000 kr.

2/2/2020 – 31/12/2020

120.000 kr.

1/1/2021 – 31/1/2021

240.000 kr.

NB: Der vil fortsat blive givet rabat på hhv. 30.000 kr. og 60.000 kr. hvis man har bidraget til udvikling af version 2.0 og/eller 2.5. 

 

Passivt medlemsskab

Styregruppen er klar over at der er flere kommuner der gerne vil støtte op om produktet men som endnu ikke er klar til at igangsætte et implementerings projekt. For disse kommuner tilbyder vi et passivt medlemskab hvor tilslutningens afgiften låses til niveauet for underskriftstidspunktet og hvor man blot bidrager med en tredjedel af det årlige faste bidrag til udviklingen af platformen.

 

Tilslutningsafgift

Ved passivt medlemskab låses tilslutningsafgiften til niveauet ved underskrifts tidspunktet. Tilslutningsafgiften betales først ved opgradering til fuldt medlemskab.

 

Årlig fast andel

Ved passivt medlemskab betaler man kun en årlig fast andel som går til udvikling af platformen og drift af sekretariatet.

Ved fuldt medlemskab bestemmes den faste årlige andel af antal indbyggere i tilslutningskommunen. Der anvendes en knækmodel hvor man betaler 1.5 kr. per borger per år for de første 150.000 indbyggere, derefter betaler man 0.75 kr. per borger per år for hver indbygger ud over de første 150.000. 

Den årlige faste andel ved passivt medlemskab er en tredjedel af andelen for et fuldt medlemskab og beløber sig til 0,50 kr. per borger per år for de første 150.000 indbyggere, efter knækket falder beløbet til 0.25 kr. per borger per år for hver indbygger ud over de første 150.000.

 

Eksempler:

 

Fuldt medlemskab:

Antal borgere Udregning Årlig andel

58418

1,5 x 58418

87.627,00 kr.

202348

(1,5 x 150000) + (0,75 x 52348)

264.261,00 kr.

 

Passivt medlemskab:

Antal borgere Udregning Årlig andel

58418

0,5 x 58418

29.209,00 kr.

202348

(0,5 x 150000) + (0,25 x 52348)

88.087,00 kr.

 

Hvorfor underskrive en tilslutningsaftale? læs mere her.

Tilslutningsaftalen for OS2mo findes her

Er der spørgsmål kan de rettes til OS2-sekretariatet eller projektleder for OS2mo.

Tags