Status på projektet "Fælleskommunale klassifikationer med et fællesoffentligt perspektiv"

17 april, 2018 af
Status på projektet "Fælleskommunale klassifikationer med et fællesoffentligt perspektiv"
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Hermed en status på projekt "Fælleskommunale klassifikationer med et fællesoffentligt perspektiv".

Først og fremmest er der netop blevet inviteret til inspirationsdag og workshop på DOKK1 i Århus d. 24. maj, hvor interesserede naturligvis er velkomne. Agendaen rummer indlæg om KITOS, Fællessprog 3 og KLE som klassifikations-cases, workshopelementer og en indflyvning om klassifikation som begreb og fænomen. Læs mere med mulighed for tilmelding her. Der er 30 pladser og tilmeldingen lukker d. 21. maj.

Projektet er i god gænge og projektgruppen arbejder med leverancerne - en metamodel og en liste med klassifikationer - i samarbejde med KLE-redaktionen og Digitaliseringsstyrelsen. Der bliver afholdt to workshops i henholdsvis maj og november. Læs mere om bemanding, aktiviteter osv. her, få en lynhurtig indflyvning til klassifikation som fænomen og kommunalt samarbejdsområde her.

For jer som har givet tilsagn om medfinansiering vil vi vende tilbage, når vi nærmer os projektafslutning med udgangen af 2018. Her vil der også blive afrapporteret til KLs Rammearkitekturpulje, som betaler 50% af projektudgifterne. Genbesøg evt. ansøgning her - eller budget her .

Hvis I har spørgsmål, kan I henvende jer til specialkonsulent Henrik Bojsen, heboj@syddjurs.dk.

Vores blogs