Registrering af arkiveringsoplysninger i KITOS

12 oktober, 2017 af
Registrering af arkiveringsoplysninger i KITOS
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Der arbejdes i kitos arkiveringsgruppen på højtryk, for at der kommer flere registreringsmuligheder for systemer, der indeholder bevaringsværdige data. 

Arkiveringsgruppen afholdte senest den 27. september 2017 et arbejdsmøde, hvor der blev lavet en plan for det videre arbejde. Læs referatet, hvor I kan følge med i drøftelserne fra arbejdsmødet. 

Tags