Referat fra OS2valghalla møde d. 7. juni

17 juni, 2017 af
Referat fra OS2valghalla møde d. 7. juni
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Onsdag d. 7. juni 2017 blev der afholdt OS2valghalla møde i Fredericia. Et yderst velbesøgt møde med 33 deltagere fra 17 kommuner. Hvilket viser hvor relevant Valghalla løsningen er hos kommunerne.

Referat fra mødet er vedhæftet.