OS2rollekatalog: Sprint 2

17 december, 2018 af
OS2rollekatalog: Sprint 2
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Styregruppen for OS2rollekatalog har godkendt indholdet til og økonomien for næste sprint. Der er otte elementer i sprintet, hvor seks af dem kan gennemføres og udrulles uden de store organisatoriske udfordringer. OS2rollekatalogs leverandør, Digital Identity, forventer, at implementeringen kommunerne ikke vil påvirke dagligdagen, da funktionaliteten kan tilvælges løbende. De seks er:

 1. Advarsel ved dobbelt-tildeling (ROL-8): En bruger skal ikke kunne tildeles samme rettigheder flere gange. Der skal være en advarsel i forhold til, hvis rettigheden tildeles flere gange eller fratages.
 2. Decentral tildeling af rettigheder (ROL-9): Administrator skal kunne tildele roller til lokale Rolletildelere. Rolletildelerroller skal kunne afgrænses til enhedsniveau/it-system.
 3. Vis siden for rettigheder viser, hvilke brugere der har rettigheden tildelt (ROL-19): Administratorer skal kunne få en liste over brugere af en specifik jobfunktionsrolle eller som er tildelt en særlig rollebuket.
 4. Nedarvning af rettigheder tildelt på OU niveau (ROL-28): Nedarvning-tilladt flag samt pop-up dialogboks, som spørger om rettighederne skal nedarves.
 5. Nedarvning af KLE på OU niveau (ROL-29): KLE-opmærkninger skal kunne nedarves til underlæggende enheder.
 6. Ny rollekatalog-rolle (ROL-33): Global læseadgang.

 

De sidste to features i sprintet vil kræve lidt mere implementering ude i kommunerne. Det drejer sig om:

 1. Anmod/godkend flow (ROL-4): Brugerne skal selv kunne anmode om rettigheder. Brugere skal kunne angive på, hvilken enhed vedkommende sidder med hvilke it-systemer og vide, hvordan nærmeste leder kontaktes.
 2. Håndtering af organisatoriske ændringer i rollekataloget (ROL-20): OS2rollekatalog skal håndtere opdateringer af rettigheder på baggrund af organisatoriske forandringer. Det skal være muligt for de enkelte kommuner at konfigurere, hvad der skal ske i forhold til organisatoriske forandringer. Det vil sige, når:
 • En enhed flytter under anden enhed
 • En enhed får ny leder
 • En medarbejder skifter stilling inden for afdelingen
 • En medarbejder skifter afdeling
 • En medarbejder får ny nærmeste leder

 

Foto: Markus Spiske på Unsplash.com

Vores blogs