OS2Opgavefordeler - review og arkitekturworkshop

22 januar, 2017 af
OS2Opgavefordeler - review og arkitekturworkshop
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Koordinationsgruppen for OS2Opgavefordeler forventer at komponenten vil få en rolle i kommunernes arbejde med at opmærke deres organisation med KLE, og derfor undersøges behov for udvidelse og tilpasning af funktionaliteten til denne vigtige opgave. Arkitekturen for denne udvidelse er blevet drøftet på en workshop torsdag d. 12. januar 2017 med deltagelse af bl.a. Horsens -, Skanderborg - og Syddjurs Kommune, som har finansieret udviklingen af OS2Opgavefordeler og Ballerup Kommune, der har væsentlige aktier i flere OS2-projekter, bl.a. KITOS og OS2Indberetning. Konklusionen på workshoppen blev, at komponenten ubesværet vil kunne udvides, så kommunerne kan skabe og vedligeholde deres opmærkning af organisation med KLE som autoritative data i den. Se referatet her.

Som optakt til workshoppen har Syddjurs Kommune fået Digital Identy til at udarbejde et review af OS2Opgavefordeler, hvor løsningen trykprøves på arkitektur, kodekvalitet, dokumentation mv., og samtidig rummer reviewet en indledende vurdering af komponentens egnethed til netop opgaven med opmærkning af organisation med KLE. Se reviewet her.

Koordinationsgruppen for OS2Opgavefordeler afholder sin halvårlige workshop d. 8. februar 2017 i KL-huset. Her fremlægger Digital Identy hovedlinjerne fra reviewet, og der er god mulighed for at drøfte arkitektur, ny funktionalitet, kvalitet osv Tilmelding til workshoppen kan ske her - /begivenhed/workshop-i-2017-os2kle-os2opgavefordeler.