OS2datascanner træder ud af OS2-fællesskabet og bliver til OSdatascanner

15 december, 2023 af
Rasmus Frey


Manglende opbakning og relevanskriterier har ført til at anvendere af OS2datascanner og OS2's bestyrelse har opfordret Magenta til at tage produktet tilbage og påtage sig det formelle ejerskab for governance. 

Magenta er klar, og vi har i dag påbegyndt processen med at frakoble OS2datascanner fra OS2-fællesskabet og etablere det under et nyt navn: OSdatascanner.

Læsetid: 4 minutter

OS2-fællesskabet, bestyrelsen og sekretariatet har et kontinuerlig fokus på professionalisering og på at skabe de absolut bedste betingelser for samarbejde omkring udvikling, drift og vedligeholdelse af open source produkter i det offentlige. Et sådant fokus har også konsekvenser, og som fællesskab kan vi ikke sige én ting og gøre noget andet, da det vil gå ud over troværdigheden. 

Når vi arbejder med en governance-model og produktniveauer, skal vi være tro mod principperne. I det perspektiv vil der naturligt kunne ske det, at nogle produkter træder ud af OS2-fællesskabet – ligesom vi omvendt også optager nye og eksisterende produkter. Naturligt fordi produkter og behov ændrer sig løbende, hvilket altså i nogle tilfælde vil betyde, at governance-modellens produktkrav ikke længere imødekommes. 


Produktet eksisterer fortsat

OS2datascanner er et eksempel på dette, da OS2’s bestyrelse den 14. december 2023 i samarbejde med koordinationsgruppen besluttede at produktet ikke længere vil indgå i OS2’s portefølje. Produktet i sig selv eksisterer fortsat, nu under navnet OSdatascanner hos leverandøren Magenta. 

Årsagen til at OS2datascanner ikke længere vil høre under OS2 er, at det ikke er lykkedes at skabe og fastholde den nødvendige opbakning fra kommuner/myndigheder, som ønsker at organisere produktsamarbejdet og forankre ejerskabet i OS2. Dermed bliver store dele af OS2’s rolle overflødig, ligesom at OS2datascanner ikke længere lever op til relevanskravet i OS2’s governance-model. 


Vi vil pege på to overordnede tematikker vedrørende beslutningen om at lade OS2datascanner træde ud af fællesskabet: Relevanskrav og organisering. Her er læring at hente, både internt i OS2 og generelt for nuværende og kommende OS2-produkter.

Det vil ikke være sidste gang et produkt træder ud af fællesskabet, da det som sagt er en naturlig konsekvens af udviklingen i OS2fællesskabet. Her følger en uddybning af processen og årsagerne bag. 
 


Lidt historie 

OS2datascanner er et produkt udsprunget af et andet OS2-produkt; OS2webscanner. OS2webscanner blev skabt for cirka otte år siden gennem en generalforsamling i OS2 og et efterfølgende samarbejde med leverandøren Magenta. Ca. fire år senere blev produktet udviklet i en ny retning, og fik navnet OS2datascanner. Dette skete i høj grad på initiativ fra leverandøren, som engagerede sig risikovilligt i udviklingen. 

Relevanskrav 

OS2-produkter er i særlig grad drevet af udvikling baseret på kommunale behov andre kan opstå på baggrund af leverandørens egen research af kundebehov og markedsrelevans. 

OS2datascanner falder ind under sidstnævnte kategori. I disse tilfælde ligger der en ekstra opgave i, for OS2sekretariatet og leverandøren selv, at sikre, at produktet reelt imødekommer forretningsbehov hos kommuner og offentlige myndigheder. Da OS2datascanner blev optaget i OS2’s produktportefølje havde denne del af optagelsesprocessen ikke det store fokus, da det overordnede strategiske mål var et andet. 

I 2023 sker som nævnt en modning og professionalisering af OS2, hvilket også betyder, at governance-modellens krav til produktniveauer 
(https://github.com/OS2offdig/Governance_Reports) holdes stærkere i hævd. 

Faktum er, kort fortalt, at der ikke har været den nødvendige deltagelse i og organisering omkring produktet, og en forklaring herpå kan være, at det er en konsekvens af, at OS2 tilbage i 2018/19 ikke på samme måde har holdt relevanskravet i hævd. 

Organisering 

Det er en central del af OS2s arbejde, at understøtte skabelsen af den nødvendige opbakning til og organisering omkring produktet. Det har vi fra OS2’s side derfor arbejdet for, for at kunne betegne produktet som et bæredygtigt OS2-produkt. Det vil sige et OS2-produkt med en styregruppe, koordinationsgruppe, erfaringsudveksling og ikke mindst en central tilslutning og bidrag til et fælles udviklings- og vedligeholdelsesbudget. 

Hvad har vi fra OS2’s side gjort for at understøtte opbakning til og organisering omkring produktet? 

  • Allokeret tid til at facilitere og understøtte koordinationsgruppemøder 
  • Etableret tilslutningsaftale til anvendere af produktet 
  • Forsøgt at etablere en central økonomi 
  • Dialog med leverandøren om det fremtidige samarbejde og OS2s involvering samt forventninger 

På trods af dette, kan vi nu konkludere, at vi ikke er lykkedes med at skabe den opbakning. 

Forklaringer på, hvorfor organisering fejler omkring open source-projekter generelt, kan være (men er ikke begrænset til) manglende incitament til og uklarhed om hvordan organiseringen skal foregå. 

Og så er vi tilbage til kravet om relevans igen; for hvis produktet ikke i udgangspunktet opfylder de faktiske forretningsmæssige behov hos kommuner og offentlige myndigheder, så vil incitamentet ikke opstå i tilstrækkelig grad til at kunne tiltrække og aktivere et reelt, engageret fællesskab omkring produktet. 

OS2datascanner bliver til OSdatascanner hos Magenta ApS 

Desværre er vi ikke lykkedes med dette, og derfor har produktets koordinationsgruppe og OS2's bestyrelse opfordret Magenta til at tage produktet tilbage og påtage sig det formelle ejerskab for governance. Magenta er klar, og vi har i dag påbegyndt processen med at frakoble OS2datascanner fra OS2-fællesskabet og etablere det under et nyt navn: OSdatascanner. 

Vi glæder os til at følge OSdatascanner fra sidelinjen og det fortsatte samarbejde med Magenta om eksisterende og nye OS2-produkter.

Afslutningsvist er det passende med en bemærkning om den læring vi tager med fra denne proces; 

Først og fremmest understøtter det vores aktuelle arbejde med at skærpe fokus på hvordan governance-modellens krav til produktniveauer overholdes. Det betyder også, at vi kommer til at holde hårdere på eksempelvis relevanskravet i optagelsen af nye produkter. Her skal vi understøtte researcharbejdet og sikre, at produkter imødekommer kommuners og offentlige myndigheders behov.


Rasmus Frey,
Sekretariatsleder ved OS2
15. december 2023