Opgaveannoncering: Tilkøb af ydelser til OS2Display (deadline 4/11/19)

7 oktober, 2019 af
Opgaveannoncering: Tilkøb af ydelser til OS2Display (deadline 4/11/19)
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Dette er en beskrivelse af ønskede tilkøbsydelser til OS2Display som OS2 forhandler på vegne af interesserede parter.

OS2 ønsker et bud fra interesserede leverandører på multitenant hosting af OS2Display samt en tilkøbsoption for levering og drift af miniPC som f.eks. OS2BorgerPC.

 

Arkitektur og dimensionering

OS2Display består af flere komponenter som beskrevet i arkitekturtegningen og er i drift hos 5 kommuner i dag.

Arkitekur OS2display

 

For at give et bud på hvor stor serveren skal være og hvordan et setup kan være er Århus Kommune et meget godt eksempel, da de har den pt. største installation kørende.

Århus Kommune har 10 selvstændige installationer som bruger samme middleware og search node. Disse 10 installationer har selvstændige administrationsinterfaces og databaser og har mulighed for at dele indhold mellem installationerne, hvis der er brug for dette. Installationen kører på 128 aktive skærme og fylder i dag 28GB på serveren. Serveren har i dag 4-8 GB RAM, 4 CPUer og 60GB disk og kører uden problemer.

 

Ønsket drift og prisstruktur

De enkelte kunder lejer sig ind på serveren og betaler en hosting ydelse.

Hosting ydelsen er betaling for almindeligt servervedligehold, minimum 4 årlige opdateringer af kildekoden hvor OS2 står for selve ændringerne men leverandøren står for implementeringen af ændringen på alle installationer. Det skal være muligt at tilkøbe ekstraordinære opdateringer som leverandøren udarbejder et estimat af inden opgaven accepteres og igangsættes.

 

Det ønskes at de enkelte kunder kan udvide serverplads med en fastpris på antal GB. Dette har ikke indflydelse på hosting ydelsen. Derudover ønskes det at man kan man tilkøbe en oprydningsydelse efter behov. Det forventes at kunden kan se hvor meget plads man individuelt fylder på serveren, så man har overblik over hvornår der skal ryddes op eller tilkøbes ekstra plads.

 

Der ønskes en fastpris på oprettelse af en ny installation (kunde) hvor der tages udgangspunkt i den fælles skabelon som er defineret af OS2 og offentliggøres på Github (https://github.com/os2display). Skabeloner indeholder design og hvordan slides udformes (felter mm.)

Der ønskes en mulighed for at tilkøbe en enkeltydelse med tilretning af skabeloner og integrationer til eksterne systemer. Alternativt en klippekortsordning med X antal timer til brug for ad-hoc ydelser.

 

Der ønskes et bud på engangsbeløbet og et driftsvederlag som har indbygget en rabatmodel alt efter hvor mange kommuner der tilslutter sig hosting ydelsen. F.eks. en fast pris for 0-10 kommuner, 11-20, 21 og opefter.

 

Kunder har fuld adgang til egne skabeloner via Github og kan ændre i egne skabeloner. Eksempel kan ses her https://github.com/bal-os2display/admin.

Skabelonen indeholder design og indholdsfelterne på slideshowene. Kunden kan bestille at ændringer i skabelonerne lagt på Github sættes i drift ved at der f.eks. køres et script som leverandør sætter i gang. Det ønskes at leverandør har en fast pris for at sætte ændringer til skabeloner i drift, samt en fast pris for at rulle tilbage til tidligere version hvis påkrævet.

 

Der ønskes også en tilkøbsydelse for de kunder som har et ønske om en miniPC eller lignende f.eks. med OS2BorgerPC. En PC som kan afspille indholdet fra OS2Display. Udgangspunktet er nye MiniPC’er hvor man køber hardware og vedligehold af PC’erne som vi ser med f.eks. OS2BorgerPC. Ønsket er at der betales et engangsbeløb for hardwaren og et vedligeholdelsesbeløb som indeholder central opdatering af software.

 

Spørgsmål

Er der spørgsmål kan de rettes til OS2 på os2@os2.eu. Sekretariatet vil sørge for at videresende til rette vedkommende. Spørgsmål kan stilles helt frem til deadline.

 

Tilbud

Tilbud og løsningsbeskrivelse fremsendes til OS2 på os2@os2.eu senest d. 4/11 2019.

 

Opgaveoversigt

Opgave

Pris

Rabat ved x antal

Hostingydelse pr. anvender/installation

 

 

Oprettelse af anvender/installation

 

 

Ekstraordinær opdatering af alle installationer

 

 

Tilkøb af serverplads pr. anvender/installation

 

 

Oprydningsydelse pr. anvender/installation

 

 

Opdatering af skabeloner pr. anvender/installation

 

 

Tilbagerul af skabeloner til tidligere version pr. anvender/installation

 

 

Køb af miniPC klargjort til OS2display

 

 

Vedligehold af MiniPC

 

 

 

(Vedhæftet pdf-fil har samme indhold som denne side)

Tags
Vores blogs