Open source gruppen og OS2

22 december, 2017 af
Open source gruppen og OS2
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Orientering omkring Magentas Open Source Gruppe

Igennem 2017 har der løbende været drøftelse med OS2's bestyrelse om sammenlægning af Open Source Gruppen med OS2. Modellen vil i store træk være den samme, hvor man som medlem betaler et kontingent, som giver mulighed for at deltage med 1-2 deltagere på møderne.

Der vil være 3-4 årlige møder, og de vil blive spredt ud over landet med et årligt møde i hver af de større byer. Det vil give en større lokal forankring, og mon ikke det vil være muligt at trække deltagerne til de øvrige landsdele, hvis programmet er tilstrækkeligt interessant.

I starten af 2018 vil vi teste modellen med et møde i Ballerup, og vi vil efterfølgende evaluere på det for at se, om samarbejdet skal fortsætte, eller om open source gruppen skal tilbage til den model, som har været i de seneste 8 år, hvor Magenta planlægger og afholder møderne.

Vores blogs