Nyhedshedsbrev til flytjord-kommunerne, december 2020

16 december, 2020 af
Nyhedshedsbrev til flytjord-kommunerne, december 2020
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Kære alle

 

Flytjord.dk har også været ramt af corona. Det årlige samarbejdsmøde, som oprindelig skulle være afviklet i marts, blev i første omgang udskudt til maj og anden omgang til september. Da corona-smitten begyndte at stige i løbet af efteråret, valgte vi at afvikle mødet online. Bortset fra enkelte tekniske problemer, lykkedes det på bedste vis at afvikle mødet og det med deltagelse af Flytjord.dk brugere fra flere kommuner end på samarbejdsmødet i 2019. Desuden deltog Tom fra NIRAS og Rasmus fra OS2. Referatet fra mødes kan ses her: https://os2.eu/dokument/det-aarlige-samarbejdsmoede

 

Styregruppen

Der sker ændringer i styregruppen for Flytjord.dk samarbejdet. Simon Mundus er desværre ikke blevet forlænget i sin stilling hos Vordingborg Kommune og træder derfor ud af styregruppen ved årets udgang. Heldigvis er Charlotte Bamberg fra Skanderborg Kommune trådt ind i stedet. Charlotte tilbød at være suppleant i forbindelse med det årlige samarbejdsmøde. Derudover er Pia nød til at bruge mere tid på råstofområdet og Annelise fra Roskilde Kommune træder derfor ind i styregruppen ved årets udgang.  Styregruppen vil gerne byde Charlotte og Annelise velkommen og håber vi får en godt samarbejde. Se den nye styregruppe: https://os2.eu/wiki/styregruppens-medlemmer-os2flytjorddk

 

Flytjord.dk skifter platform

Flytjord.dk skal flyttes over på en ny platform for at systemet lever op til de nuværende krav til et moderne selvbetjeningssystem. Dette blev vi opmærksom på i forbindelse med det gennemførte udbud i starten af året. Opgaven med at skifte platform er igangsat og sker i samråd med IT- og databasekyndige fra Vordingborg og Aarhus Kommune samt OS2. Her kommer vi almindelige brugere af Flytjord.dk til kort og vi har brug for hjælp til at vælge den rigtige løsning. Formålet med at skrifte platform, vil ud over, at systemet lever op til de nuværende krav, også være, at det bliver lettere at skifte IT-leverandør. Samtidig med at vi skifter platform, vil der ske mindre opdateringer, så Flytjord.dk også lever op til EU’s tilgængelighedskrav samt minimumskrav til en selvbetjeningsløsning. Omkostningerne til det nævnte skift af platform er væsentlige og kan ikke indeholdes i det årlige driftsvederlag. Omkostningerne vil derfor blive fordelt blandt kommunerne. Den gode nyhed er, at vi har indgået en aftale med Aarhus Havn om at Havnen betale ca. 1/3 af omkostningerne. Aarhus Havn er den eneste jordmodtager, som benytter Flytjord.dk.

 

Styregruppen håber, at I alle vil få en god jul og et godt nytår, også selv om det ikke bliver som det plejer.

 

De bedste hilsner fra styregruppen.

 

Pia Winter Bjergaarde Simon Mundus Bo Utoft

Miljøingeniør

Roskilde Kommune

+45 46313644

Miljømedarbejder

Vordingborg Kommune

+4555362497

Kst. teamleder

Aarhus Kommune

+4589401928 

 

Vores blogs