Nyheder OS2indberetning november 2020

30 november, 2020 af
Nyheder OS2indberetning november 2020
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Status på ny leverandør og cloud

I OS2Indberetning har vi oplevet en smertefri overgang til ny leverandør henover sommeren 2020. Vi er gået over til cloudløsning på både kørsel og ferie/fravær.
 
Stort set alle kommunerne er kommet over på cludløsningen og det er vigtigt, da den fælles økonomi for OS2Indberetning kun dækker support på den gamle løsning året ud. Så mangler I stadig at gå over på cloudløsning vil det være godt at få det planlagt. Kontakt Digital Identity for en aftale.

Udvikling

Pt. sker den største udvikling på ferie/fraværsløsningen. Primært fordi der ikke er de store udviklingsønsker til kørselsløsningen. 
I forhold til kørsel er vi ved at få gennemført nogle koderettelser i den underliggende kode, der skulle give en bedre performance for løsningen ved overførsel til lønsystemet. Derudover arbejdes der på en udgave af app'en der registrerer når man kører i mørke, og ændrer farver derefter. Meld endelig ind med andre udviklingsønsker til løsningen via Yammer. I ferie/fraværsløsning foretages der generelle rettelser i forhold til ny ferielovgivning.

Samarbejdet

På det sidste er der en række kommuner der har ønsket at trække sig ud af samarbejdet fordi de har valgt at anvende lønsystemleverandørernes løsning. For de fleste skyldes det at der sker en prisdumpning på disse løsninger, som ikke har været set tidligere.
I 2021 udtræder Syddjurs, Vordingborg og Ballerup Kommune af samarbejdet. Som udgangspunkt får det ikke betydning for det årlige bidrag til samarbejdet for de resterende kommuner, da de to løsninger efterhånden kører meget stabilt og har håndteret de fleste ændringsønsker. Dog vil nye moduler kræve en finansiering, hvilket også har været tilfældet tidligere.
 
Ved Ballerup Kommunes udtrædelse vil koordinationsgruppen være nede på 1 person (Favrskov) da Syddjurs også tidligere har trukket sig. Der er derfor i høj grad brug for at nye kommuner melder sig til at deltage i koordinationsgruppen.
 
Skulle jeres kommune være interesseret i at træde ind vil vi gerne høre fra jer. Opgaven omfatter generel dialog med leverandøren, opfølgning på udviklingsønsker, overordnet support til de øvrige kommuner, dialog og præsentation for interesserede ny kommuner. Se evt. mere her.
 
Vi vil under alle omstændigheder vende tilbage vedr. dette i starten af det nye år, men kontakt os gerne allerede nu på os2@os2.eu hvis I er interesseret.
 
Det er besluttet at kommuner som deltager i koordinationsgruppen for OS2indberetning kompenseres med et årligt beløb svarende til det årlige vederlag som pt. er DKK 40.000.
Vores blogs