Nedsættelse af ad hoc arbejdsgruppe om persondata

5 april, 2017 af
Nedsættelse af ad hoc arbejdsgruppe om persondata
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

KITOS-Sekretariatet lagde i begyndelsen af marts en nyhed på OS2-hjemmesiden og på Yammer for at få brugernes vurdering af behovet i relation til Persondataforordningen. 

Det har resulteret i en række konstruktive tilbagemeldinger med bud på forskellige behov og løsningsmodeller, samt nogle vigtige spørgsmål til nærmere overvejelser. 

Næste skridt er at få konkretiseret og kvalificeret de indkomne forslag og få udarbejdet en indstilling til Styregruppen omkring den videre proces.

Der er mulighed for at søge midler fra den fælles Rammearkitekturpulje, men der er ansøgningsfrist den 21. april så tidsplanen er meget stram. 

KITOS-Sekretariatet foreslår, at der nedsættes en hurtigt arbejdende tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra kontraktarbejdsgruppen og systemarbejdsgruppen + dem, der ellers måtte have lyst – dog max 6-8 personer i alt. 

Det foreslås at arbejdsgruppen mødes onsdag den 19. april 2017 og udarbejder en indstilling til Styregruppen. 

Læs mere om brugernes input og forslag til den videre proces 

Tilmeld dig til arbejdsgruppemødet 

 

 

Tags
Vores blogs