Klassificering af IT-Systemer med STORM

24 februar, 2017 af
Klassificering af IT-Systemer med STORM
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

IT-Systemerne i KITOS kan nu klassificeres jvnf. STORM. Det sker ved at anvende feltet Forretningsområde, hvor valgmulighederne nu udgøres af STORM It-service type (overkategori).

Formålet er at KITOS fremover kan lave statistik baseret på baggrund af STORM som autoritativt klassifikationssystem.

STORM er en taksonomi og et it-servicekatalog. STORM er en forkortelse for "Service- og Teknologireferencemodel". På samme måde som KLE kategoriserer og beskriver de kommunale opgaver, er STORM udviklet til at give en overordnet klassifikation og beskrivelse af de it-systemer, der bruges i den offentlige forvaltning.

Læs mere om STORM her.

Eksisterende opmærkning i KITOS vil ikke blive påvirket af denne ændring, og det eksisterende IT-Systemkatalog vil over tid blive opdateret med korrekt klassifikation.

Af Leif Lodahl

Tags
Vores blogs