KITOS 2.0 er i luften

10 februar, 2017 af
KITOS 2.0 er i luften
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

KITOS 2.0 er i luften og er klar til launch mandag den 13. februar. Hermed er et nyt skridt taget mod et nemmere IT-overblik når løsningen tages i brug i landets 75-kommuner. KITOS giver kommunerne et redskab til at træffe strategiske valg og valide beslutninger om digital understøttelse af deres forretningsprocesser og arkitekturstyring. 

OS2kitos-projektet har nået en milepæl og sekretariatet håber, at opgraderingen giver KITOS-kommunerne et bedre værktøj og en endnu større værdi. KITOS-kommunerne har bidraget med at få udviklet den nye version med kravspecifikation og udviklingsønsker. I dag anvender 75 kommuner KITOS som et styringsværktøj bl.a. til intern IT-governance, planlægning af anskaffelser, opsigelser af kontrakter og tillæg til aftaler. Løsningen giver også kommunerne mulighed for at finde sammen i udbudsprocesser. 

Fælles samarbejde om udviklingsprocesser og datavedligeholdelse
OS2kitos sekretariatet muliggør at landets kommuner kan finde sammen om samarbejds- og udviklingsprocesser. Sekretariatet vil blandt andet facilitere workshops om snitflader, KLE og udbudsplanlægning med fagkyndige på tværs af kommunerne i 2017. Sekretariatet sikrer også, at data i KITOS fælles Snitflade- og Systemkatalog er registreret, vedligeholdes og kvalitetssikres i et tæt samarbejde med KITOS-kommunerne og arbejdsgrupperne.

Undervisning i KITOS
Med den nye opgradering åbner sekretariatet op for nye kommuner, og vil bruge flere kræfter på at udbrede KITOS i kommunerne. Der er derfor planlagt en undervisningsdag i Hammel den 21. marts og flere undervisningsdage er på vej. Der bliver også mulighed for at deltage i KITOS-webinarer i løbet af foråret. Aktuelle aktiviteter publiceres på os2.eu.

Læs om undervisningsdagen i Hammel her.

Offentlig Digitalisering og Digitaliseringsprisen 2017
OS2kitos er repræsenteret på konferencen Offentlig Digitalisering 2017, hvor sekretariatet vil fremvise den nye version på konferencedagene. KITOS er indstillet til konkurrencen om Digitaliseringsprisen 2017 af sekretariatet. Følg tilmeldingen i gruppen Digitaliseringsprisen på LinkedIn.

Om KITOS
KITOS er en cloud-baseret løsning og er kommunernes IT OverbliksSystem. KITOS er den autoritative datakilde for data om snitflader, IT-Systemer med KLE-opmærkning, leverandører, IT-Projekter, IT-Kontrakter og IT-Rapporter. KITOS understøtter digitaliseringsprojekter i KL og KOMBIT og fungerer som en samlende samarbejdsplatform for landets kommuner. 

Læs mere om hvordan du kan blive en del af OS2kitos her

Af KITOS sekretariatet

Tags