Hvad kan open source?: Teknologier til sundhedssektoren

23 juni, 2023 af
Charlotte Heikendorf

(Foto af Matheus Ferrero Unsplash.com)


I Finansministeriets strategi fra maj 2022 – Danmarks Digitaliseringsstrategi: Sammen om den digitale Udvikling – er teknologi og digitalisering nævnt som en løsning til at frigøre tid og arbejdskraft i sundhedssektoren. Det er f.eks. robotter til løft, men også anvendelse af kunstig intelligens og RPA til automatisering samt telemedicinsk tiltag. Open source kan tilføje stor værdi her, særligt på software siden.


Open source software kan være et middel til at aflaste sundhedspersonale og give værdi for borgerne i en bedre og mere tilgængelig konsultation eller selvmonitorering. 

Det kan understøtte Regeringens ønske om at ”Der igangsættes derfor en 10-årsplan for ny teknologi i den offentlige sektor, der skal frigøre mere tid til den borgernære velfærd svarende til 10.000 årsværk over 10 år og bidrage til at løse manglen på arbejdskraft i den offentlige sektor(Danmarks Digitaliseringsstrategi, 2022).

Når man kigger ud i verden findes der open source løsninger, der kan adressere telemedicin, selvmonitorering og deling af journaler, når borgeren går fra et tilbud til et andet.


Et par eksempler er:

Mend: Telemedicinsk værktøj hvor patient og læge kan kommunikere online og det giver mulighed for at få hjælp fra lægen, hvis patienten befinder sig langt væk fra sundhedstilbud rent fysisk. Samtidigt kan det nedbringe antallet af patienter, der ikke kommer til deres aftaler.

Tidepool: Automatiseret app til dosering af insulin med mulighed for selvmonitorering af sundhedsdata, så patienterne selv kan forstå og tilgå data. Data kan deles med dem, som patienten ønsker at dele med, inklusiv sundhedspersonale og forskere.

HospitalRun: Den centrale funktionalitet er deling af journaler mellem hospitaler til mindre klinikker. Her kan sundhedspersonale og patienter tilgå patientinformation, aftaler og medicinering. Den virker også offline og synkroniseres så, når der er internet igen. Den er open source og tiltænkt at være tidsbesparende.


Samtidigt har open source software flere fordele: Gennemsigtighed, fællesskab, høj sikkerhed. Og ikke mindst er de produkter på listen allerede modne og gennemprøvet. Det vil være en investering ”i udbredelse af modne teknologier med dokumenteret effekt”, som der står i Finansministeriet "Danmarks Digitaliseringsstrategi" fra 2022.

Der er plads i OS2 til sundhedsteknologi, der retter sig mod patienter, kommunale og regionale medarbejdere. Det er bare et spørgsmål om hvem, der foreslår det først.

 

Har du en idé, kan du kontakte OS2s sekretariat på os2@os2.eu.
(Mend, Tidepool og HospitalRun er kun et par af flere eksempler fra området)

Tags