Fundraising til AutoProces – En tværkommunal løsning til indberetning, styring og deling af RPA/digital assistent-egnede processer

4 maj, 2018 af
Fundraising til AutoProces – En tværkommunal løsning til indberetning, styring og deling af RPA/digital assistent-egnede processer
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Kære digitaliserings- og automatiseringsinteresserede chef/leder/konsulent/projektleder

  • Rider din kommune med på RPA- og automatiseringsbølgen?
  • Mangler du et værktøj til at inddrage organisationen i indsamlingen af automatiseringsegnede arbejdsgange?
  • Er det svært at skabe og bevare et overblik over hvilke arbejdsgange og processer man skal gå i gang med?
  • Savner du at vide hvad landets øvrige kommuner er ved at automatisere?

Fem kommuner er på vej med en løsning til gavn for alle landets 98 kommuner :)

Du modtager denne mail som en del af en funding af en tværkommunal løsning til procesdeling. I KL-projektet om automatisering af manuelle processer var der lidt ubrugte midler. Disse midler blev dedikeret til udarbejdelse af en løsningsbeskrivelse og et design af en tværkommunal løsning til indberetning, styring og deling af RPA/digital assistent-egnede processer. Løsningen skal både kunne bruges i egen kommune og til deling af viden og erfaringer på tværs af alle landets kommuner.

En styregruppe bestående af Randers, Rudersdal, Helsingør, Skanderborg og Syddjurs står bag fundraisingen. KL og OS2 har observatørstatus i styregruppen.

Styregruppen beder om et bidrag på maksimalt kr. 25.000 per kommune, der sikrer at løsningen udvikles i version 1.0. Hvis der er mere end 26 bidragende kommuner, så vil beløbet blive mindre.

Når løsningen er færdigudviklet, så vil det blive en OS2-løsning som hver kommune kan tilslutte sig som SaaS. Onboarding koster kr. 8.000 per kommune og det årlige driftsbeløb bliver kr. 15.000 per kommune. Driftsbeløbet dækker både drift, support, koordinering og videreudvikling. Løsningen forventes i drift ultimo august 2018.

Når løsningen går i drift har de fem kommuner i styregruppen aftalt at alle deres internt registrerede processer allerede vil være i løsningen. For Syddjurs Kommune alene vil det betyde 224 automatiseringsmodne processer.

Navnekonkurrence: Løsningens arbejdstitel er AutoProces, men vi arbejder lige nu på at finde det perfekte navn til løsningen og har derfor lavet en lille konkurrence for at finde det bedste. Man kan vinde en stor mængde chokolade til sig selv og sine kollegaer. Send dit bud afsted her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM3z6RYHy6BhjQDmTZRGiZiPYppjG2Im9J13n3Xvz247dknw/viewform?usp=send_form

Følgende materiale er vedlagt:

  1. En kort præsentation af projektet
  2. En fuld overordnet løsningsbeskrivelse
  3. Design og mockups
  4. En fuld datamodel

Vil du vide mere om projektet kan du kontakte projektleder Heidi S. Huber (hshu@syddjurs.dk) eller undertegnede.

Vil du/din kommune være med til at finansiere – så besvar ved at sende en mail til undertegnede med indholdet:

"På xxxx kommunes vegne skal jeg hermed give tilsagn om at bidrage til finansiering af en tværkommunal løsning til procesdeling. Mit tilsagn er på maksimalt kr. 25.000. Hvis projektet ikke opnår den fornødne finasiering til at udvikle version 1.0 bortfalder mit tilsagn. Dette tilsagn er ikke bindende for kommunen i forhold til finansiering af kommende versioner af løsningen.

Opkrævning af bidraget skal ske til EAN xxxxxxxxxxxxxx

Kommunens CVR nummer er: yyyyyyyy

Med venlig hilsen

xxxxxxxxx"

 

Styregruppen ser frem til det tværkommunale samarbejde

Lars Sønderby, Økonomidirektør, Randers (Formand)
Signe Bockhahn Bjerregaard, Områdechef for Borgerservice og Digitalisering, Rudersdal
Peter Christensen, Områdeleder for Digitalisering, Helsingør
Anders Kollin, Digitaliseringschef, Skanderborg
Jon Badstue Pedersen, Afdelingsleder for Digitalisering, Syddjurs