Det lokale arbejde med Rammearkitekturen og arkitekturstyring i Syddjurs Kommune 

28 februar, 2018 af
Det lokale arbejde med Rammearkitekturen og arkitekturstyring i Syddjurs Kommune 
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Rammearkitektur og arkitekturstyring har været i støbeskeen hos IT og digitaliseringsafdelingerne i danske kommuner i årevis, men nu er der faktisk godt nyt om det lokale arbejde.

Som projektleder for implementering af Støttesystemerne i Syddjurs udgør arbejdet efterhånden halvdelen af min arbejdsdag. Det har skullet løbes i gang, og er ikke trivielle emner, fordi viden og kompetencer indenfor feltet i en kommune af Syddjurs´ størrelse ikke flyder på gangene. 

Konkret er vi i fuld gang med:

  • at opbygge en såkaldt lokal rammearkitektur sammen med Favrskov - og Norddjurs Kommune i 3K-samarbejdet
  • at beslutninger om indkøb af it-løsninger understøttes gennem en vurdering af det non-funktionelle og arkitekturmæssige 

Lokal rammearkitektur – billigere software og opbygning af lokale kompetencer
Nogle vil være bekendt med navnene i vores lokale rammearkitektur i 3K-regi:

  • SOFD til medarbejder- og organisationsdata
  • OS2opgavefordeler til opmærkning af organisationen med KLE
  • STSOrgSync til provisionering af data til Støttesystemet Organisation
  • OS2rollekatalog til opbygning og tildeling af jobfunktionsroller
  • OS2KITOS til registrering af systemer, snitflader, kontrakter, organisation og projekter
  • AD og LOS (klassikere)

Der er adskillige gevinster ved at udvikle og drifte ovenstående lokale infrastruktur. Priserne holdes på det moderate gennem den crowdfunding, som er traditionen i OS2-sammenhæng. Samtidig undgår vi lettere leverandør-lock-in, når infrastrukturen kodes op som open source. Opbygning af lokale arkitektkompetencer stimuleres gennem konkrete udviklingsaktiviteter og samarbejde med leverandører, og derigennem styrkes den såkaldte ”hjemtagelse af arkitekturen”, som er central i Monopolbruddet.

Dette landskab har været pitchet af Jon Badstue Pedersen ved flere lejligheder og kan bl.a. ses her - https://www.slideshare.net/JonBadstuePedersen/syddjurs-kommunes-implementering-af-rammearkitekturen.

OS2kravmotor & Rådet for gode IT-anskaffelser – landsdækkende netværk og lokalt samarbejde mellem IT og Digitalisering 
At indkøb af it-løsninger vurderes arkitekturmæssigt og non-funktionelt inden de effektueres, er en disciplin, som vi har opbygget og udført i Syddjurs med stigende intensitet igennem 2017. Jeg har haft fornøjelsen af at koordinere arbejdet i "Rådet for gode it-anskaffelser", hvor vi har lavet vurderinger af 15 indkøb i et tæt samarbejde mellem it-driftsfolk og vores udviklere/arkitekter. På den måde har vi styrket samarbejdet og forståelsen mellem de to afdelinger, og kan overfor forretningen italesætte Monopolbruddet og Rammearkitekturen, som fælles grundlag for it-indkøb. Samtidig betones det nødvendige match af nye it-systemer med det lokale it-miljø, som klassisk er et problem for specielt decentrale indkøb.

De non-funktionelle vurderinger laves med OS2kravmotor som primært arbejdsredskab, og det har givet nogen konkrete fordele, som I får frisk fra PL-fad. Dialogen med leverandører foregår nemt og i øjenhøjde, fordi kravene taler ind i deres verden. Processen er ikke specielt tidskrævende, fordi OS2kravmotor – motordelen – faciliterer og sikrer dokumentation af leverandørdialogen. Endelig bliver man som kommune hjulpet med præcise og skarpe fælles krav og har samtidig mulighed for nemt at dele lokale krav om it-miljø, SLA, arkivering etc. med andre kommuner. OS2kravmotor – de fælles krav – vedligeholdes af en kravredaktion med deltagelse af arkitekturkompetencer fra 18 kommuner. OS2kravmotor er tilgængelig for alle kommuner til en lav pris. Se mere her - https://os2.eu/produkt/os2kravmotor.
 

Tags
Vores blogs