Blog: OS2 giver faglig læring og netværk

4 september, 2018 af
Blog: OS2 giver faglig læring og netværk
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Henrik Bojsen, Specialkonsulent i digitalisering i Syddjurs Kommune, tovholder på Kravredationen (OS2kravmotor) og medlem af koordinationsgruppen for OS2kle og OS2opgavefordeler samt projektleder for OS2klassifikation.

 

Jeg har som digitaliseringsmedarbejder i Syddjurs Kommune været aktiv i flere OS2-projekter og –produkter som OS2kravmotor, –rollekatalog, –opgavefordeler og –klassifikation. Det har stået på i 3,5 år og har kastet konkrete applikationer og fælles funding til disse af sig. Men som fagperson oplever jeg også tydeligt, at møder og workshops giver faglig læring og netværk.

Henrik BojsenProjektgrupper og koordinationsgrupper i OS2-regi er karakteriseret af noget, hvor andre læringsrum som kurser og certificeringsforløb ikke altid kan være med. En høj grad af selvorganisering ansporer deltagerne til at byde ind og deltage. OS2s governancemodel sætter en ramme, men arbejdsform, mødefrekvens og indhold besluttes og sættes i værk på gruppernes eget initiativ. Konsulenter og projektledere kommer af interesse, hvilket giver engagement og betyder, at alle er aktive. Resultatet er, at deltagerne løfter sig selv og hinanden på fagligheden.

Eksempelvis i Kravredaktionen hvor vi har travlt med at befolke OS2kravmotor med nye nonfunktionelle krav og sikre opdatering og præcisering af de eksisterende krav, samtidig med at vi rammesætter kravarbejdet. Mit arbejde i redaktionen giver nye vinkler på Syddjurs Kommunes egne processer for IT-anskaffelse, men det giver samtidig mig adgang til et fagligt dialogrum. Her får jeg et hverdagsnært indblik i kommunal IT-arkitektur ved på første hånd at høre andre kommuners erfaringer og overvejelser, når vi diskuterer den nærmere formulering af dette eller hint krav.

Et andet eksempel fra min hverdag er koordinationsgruppen for OS2opgavefordeler, hvor dialogen har givet god læring omkring leverandørstyring. Her har vi kunnet erfaringsdele og drøfte, hvordan aftaler og kommunikation skal afstemmes for at føre til de rigtige resultater.

Endelig har jeg i projektgruppen for OS2klassifikation givet mig rum og modspil til mere grundlæggende overvejelser omkring kommunikation og governance indenfor IT-arkitektur, som en travl hverdag ikke giver plads til.

Min oplevelse er, at man også kan bruge hinanden bredere, når der skal søges viden og deles erfaringer. På den måde aktiveres OS2-grupperne og bruges som netværk, når man køber ind, efterprøver nye metoder eller kigger efter nye kolleger og job.

Prøv selv efter.

Tags