Blog: Open source udvider rammerne for digitaliseringen af vores kerneopgaver

12 maj, 2021 af
Blog: Open source udvider rammerne for digitaliseringen af vores kerneopgaver
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Thomas Pedersen, it-chefarkitekt, Kriminalforsorgen

 

Da kriminalforsorgen tilbage i 2020 meldte sig ind i OS2-fællesskabet, var vores organisation den første statslige myndighed, som blev en del af det åbne digitaliseringsfællesskab, som en stor del af landets kommuner siden 2012 har været en del af.

At blive en del af OS2-samarbejdet var en no-brainer. Business-casen ligger lige til højrebenet. Der er for mange åbenlyse økonomiske fordele ved, at være med på holdet frem for, at gå enegang omkring digitaliseringen af vores arbejdsopgaver. Kriminalforsorgens kerneopgave er at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat. Hvert år afsoner ca. 4.500 mennesker deres frihedsstraf i landets åbne og lukkede fængsler imens ca. 10.000 personer afsoner med elektronisk fodlænke. Hele afsoningsforløbet er digitaliseret, dvs. fra man varetægtsfængsles til man løslades, er man it-understøttet af Center for It og Digitalisering i kriminalforsorgens direktorat.

Kriminalforsorgens hovedopgave er unik idet, at der ikke findes andre danske myndigheder eller virksomheder, der også varetager opgaven med at fuldbyrde straf af personer. Men samtidigt er det også en alm. arbejdsplads med administrative støttefunktioner som fx HR, ledelsesinformation eller økonomistyring. Balancen mellem det unikke og det standardiserede er nok velkendt for de fleste myndigheder. Hver gang en ny it-løsning skal anskaffes, skal leverandørmarkedet for standardløsninger afdækkes og system-features vurderes op mod de manuelle eller digitaliserede arbejdsgange, der skal understøttes. Ofte er det en tidskrævende og økonomisk tung proces, som alt efter temperament og modenhed munder ud i et agilt eller vandfaldsbaseret it-udbud og systemimplementering.

 

Kriminalforsorgens hovedopgave er unik idet, at der ikke findes andre danske myndigheder eller virksomheder, der også varetager opgaven med at fuldbyrde straf af personer. Men samtidigt er det også en alm. arbejdsplads med administrative støttefunktioner som fx HR, ledelsesinformation eller økonomistyring.

 

Jeg er fortaler for hele udbudsprocessen, da alternativet kan blive noget rod, og samtidigt er jeg naturligvis også interesseret i, at få mest muligt ud af kriminalforsorgens it-investering, når der skal digitaliseres. I den nærmeste fremtid overgår Kriminalforsorgen til Statens HR-løsning på linje med en lang række andrestatslige myndigheder. Transitionen gør det muligt at kigge på vores systemportefølje og se på alternativer. I første omgang er OS2mo fx en komponent til iDM og vedligeholdelse af vores organisation og medarbejderdata i det daglige, som vi evt. vil kigge på. Men på sigt rummer OS2-produktkatalog mange muligheder. Hvem ved, måske er det OS2forms der skal erstatte kriminalforsorgens blanketter, OS2datascanner til scanning af følsomme oplysninger eller OS2iot som platform til administration af vores fodlænker.

 

Mulighederne er mange, men intet i verden er plug-and-play, heller ikke Open Source. Men OS2-medlemsskabet udgør en central enabler for at kunne digitalisere både det unikke og det standardiserede bedst muligt.

 

Mulighederne er mange, men intet i verden er plug-and-play, heller ikke Open Source. Men OS2-medlemsskabet udgør en central enabler for at kunne digitalisere både det unikke og det standardiserede bedst muligt. OS2-produktkatalog består af komponenter, som kriminalforsorgen har adgang til.  Udbudspligten er afløftet qua kriminalforsorgens medlemskab, og de software-baserede løsningers åbenhed og tilgængelighed gør, at jeg som enterprise arkitekt med ro i maven kan sætte kryds ud for alle de fællesoffentlige arkitekturprincipper, som vi i kriminalforsorgen skal overholde. Hele det setup giver mulighed for, at være compliant inden for rammerne af udbudsprocessen. Men samtidigt giver det mig som entreprise arkitekt en forretningsmæssig gevinst i form af øget time-to-market, hvor den løsningsnære digitalisering er nemmere tilgængelig i form af Open Source software.

Som jeg skrev indledningsvist. At blive en del af OS2-samarbejdet var en no-brainer. Business-casen ligger lige til højrebenet.  

Tags
Vores blogs