Blog: Open source i klimakampen

14 december, 2021 af
Blog: Open source i klimakampen
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Jesper Berg Axelsen, Software Developer hos IT Minds

 

Danmark er en lille spiller på verdensmarkedet, når det kommer til CO2-udslip. I skrivende stund ligger vi nummer 70 på listen over lande, der udleder mest CO2 ud i atmosfæren. Ofte høres argumentet om at ændringer, der sker på den danske klimapolitiske scene, vil have en ubetydelig eller minimal påvirkning på klimaet. Jeg vil gerne udfordre den antagelse, at mængden af CO2 vi som land udslipper, også kun er den mængde, vi kan hjælpe med at reducere.

Danmark er frontløber, når det kommer til den grønne omstilling og digitaliseringen af denne. Mange andre lande i verden kigger mod os og vores udvikling af værktøjer, for selv at kunne accelerere digitaliseringen og den grønne omstilling i deres respektive lande. Netop her er open source til stor gavn for ikke bare danskerne - men også resten af verden. 

 

Brug af open source i energisektoren - et paradigmeskift

Der er ved at ske et paradigmeskifte - både i den måde, man tænker og udvikler software på i energisektoren, men også i det samarbejde, som open source-løsninger muliggør. Med open source-løsninger får man software, der er udviklet og peer-reviewed af mange forskellige udviklere. Ofte sikrer dette, at man får mange forskellige perspektiver på problemer og løsninger indenfor områder såsom sikkerhed og pålidelighed. Desuden tillader man, at private virksomheder får muligheden for at udvikle løsninger direkte til platforme som national infrastruktur kører på. I Danmark vil dette for eksempel tillade distributionsselskaber indenfor energisektoren at udvikle algoritmer til nationale platforme i deres eget miljø. Dette paradigmeskifte vil gøre det muligt for andre lande at få adgang til digitale løsninger på problemstillinger inden for den grønne omstilling, som de muligvis ikke selv har tiden eller ressourcerne til at udvikle. Det er vigtigt at indse, at klimakampen er en global kamp, som alle lande deltager i, og at open source muliggør et samarbejde på tværs af landegrænser.

 

Hvilke Open Source-værktøjer bruger vi i IT Minds - og hvorfor er vi en del af udviklingen?

I den daglige udvikling hos IT Minds - som er et it-konsulent- og udviklingshus - bruger vi flere open source-værktøjer. Den mest brugte IDE (integrated development environment) på vores kontorer er Visual Studio Code, som er et større Microsoft open source-projekt. Desuden bruger vi Git, som et open source-versionskontrolsystem. Vi bruger disse værktøjer, fordi de gennem open source-miljøet er blevet udviklet og samarbejdet på af tusindvis af udviklere, hvilket ofte garanterer et bredere udvalg af features, en hurtigere start med teknologien eller værktøjet og hurtigere fixes, når vi møder bugs eller lignende. Desuden er det muligt for vores udviklere selv at bidrage til disse open source-projekter og derved bidrage til den enorme indsats fra andre udviklere, som vi nyder godt af i vores dagligdag.

Udviklingen af open source-værktøjer og -platforme vil hjælpe den grønne omstilling - ikke blot i Danmark, men i hele verden. Open source-software er et effektivt værktøj til at løse mange af de problemstillinger, som andre lande står med, når de skal nå deres klimamål. Behovet for den grønne omstilling er her lige nu. Jeg mener ikke, at vi hjælper verden ved at udvikle proprietære løsninger, som vi tvinger andre lande til at købe. Derimod skal vi invitere til samarbejde og dialog om at finde de bedste løsninger på nogle af de sværeste problemer, vi står med som globalt samfund. Når vi udvikler open source, er det netop fordi, vi tror på, at vi står stærkere ved at samarbejde - og verden har brug for mere samarbejde, hvis vi skal nå vores ambitiøse klimamål. Og det skal vi.

Tags
Vores blogs