Blog: Offentlig-privat samarbejde: Verdensmestre for blandet hold

31 august, 2021 af
Blog: Offentlig-privat samarbejde: Verdensmestre for blandet hold
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Pia Gjellerup, centerleder af Center for Offentlig Innovation (COI)

 

Alt for ofte bliver samspillet mellem den offentlige og den private sektor fremstillet som en konkurrence om, hvilken sektor der er bedst. Lige så ofte viser det sig heldigvis, at når de to sektorer arbejder sammen og gør det, de er bedst til, så opnår vi tilsammen internationalt set imponerende resultater. Sektorerne er hinandens forudsætninger.

Siden 2001 har der været fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. De har været ambitiøse, og selv om afsæt har været de tre offentlige sektorer, har hele udførelsen været betinget af et tæt samspil med private aktører.

Digitaliseringsområdet er i dette forum et relevant sted at kigge nærmere efter i sømmene. Siden 2001 har der været fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. De har været ambitiøse, og selv om afsæt har været de tre offentlige sektorer, har hele udførelsen været betinget af et tæt samspil med private aktører. Nogle af forudsætningerne rækker endnu længere tilbage – herunder ikke mindst entydig identifikation af alle borgere i CPR og en sikker og udbredt betalingskanal med Dankortet.

Fra dette grundlag har der udviklet sig en innovationskultur, som hele tiden har rakt efter en hel befolkning. Kombinationen af en høj grad af sikkerhed og en tilsvarende høj grad af tillid har banet vejen for en meget omfattende anvendelse, som har været en afgørende forudsætning for at kunne nå til den position, hvor Danmark jævnligt fremhæves som verdensmestre i offentlig digitalisering.

OECD præsenterede i foråret et landescan af det danske offentlige innovationslandskab) Heri fremhæves også de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier som et unikt værktøj af meget høj kvalitet og af stor betydning for offentlig innovation som sådan. Det sker, når digitale elementer med selvfølgelighed kan indbygges i løsninger overalt. Vel at mærke ikke som vilde tanker, men som anvendelige løsninger med meget stor udbredelse – geografisk, socialt og på tværs af alder.

I COI’s arbejde støder vi på mange konkrete løsninger, som skaber værdi i form af især øget effektivitet og højere kvalitet inden for opgavefeltet. Det er karakteristisk, at løsninger med digitale eller på anden måde teknologiske elementer er skabt i samarbejde mellem den offentlige og den private sektor. Det er meget sjældent, at der her er megen snak om vanskelighederne med at samarbejde med ”den anden” sektor. Ikke på anden måde, end at samarbejde med andre altid er svært – især i begyndelsen.

I COI’s arbejde støder vi på mange konkrete løsninger, som skaber værdi i form af især øget effektivitet og højere kvalitet inden for opgavefeltet. Det er karakteristisk, at løsninger med digitale eller på anden måde teknologiske elementer er skabt i samarbejde mellem den offentlige og den private sektor.

I halvandet år har vi levet under en pandemi. 18 måneder med en samfundskritisk sygdom har kaldt på nye løsninger og nye måder at arbejde sammen på hele horisonten rundt. I Danmark har der været et fantastisk afsæt i erfaringer, som har gjort det muligt at agere uden lange forhandlinger om vilkår, deadlines og betalinger. Det gode samarbejde uden krisepres kunne forsimples og målrettes under krisen. Værdien af dette kan næppe overvurderes.

Udviklingen af relevante app’s samt enorme digitale services med tests og vaccinationer (som i høj grad bygger på eksisterende infrastruktur) har kunnet ske i krydsfeltet mellem den offentlige sektor og den private sektor, og udførelsen har kunnet ske med inddragelse af fleksibilitet i begge sektorer.

Det har virket, og så er der en arv af velsystematiseret og sikker data til det videre sundhedsarbejde. Hvor meget det betyder, fik vi et indblik i, da de danske og norske sundhedsmyndigheder og forskere helt enestående kunne vurdere vaccinebivirkninger på grundlag af omfattende registerdata. Ikke noget med ”ikke statistisk signifikant” her.

COI glæder sig til – bestemt også uden for pandemiens tryk – at medvirke til i endnu højere grad at spille de to sektorer gode sammen i disciplinen offentlig innovation. Når Danmark stiller op med blandet hold, har vi vist, at vi kan blive verdensmestre. Der er meget at gøre, for som bekendt er det lettere at vinde verdensmesterskabet end at genvinde det.

Tags