Bestyrelsen 2022: Observatør Inge Speiermann-Vognsen (KOMBIT)

21 januar, 2022 af
Bestyrelsen 2022: Observatør Inge Speiermann-Vognsen (KOMBIT)
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

OS2s bestyrelse har fået en observatør fra KOMBIT og lige som med de andre bestyrelsesmedlemmer har vi stillet et par spørgesmål til markeds- og innovationschef i KOMBIT, Inge Speiermann-Vognsen - og til formand Bo Fristed.

 

Markeds- og Innovationschef Inge Speiermann-Vognsen fortæller om hendes job hos KOMBIT og om observatørposten:

Hvad laver en markeds- og innovationschef i KOMBIT?
1. Markedet:

En Markedschef arbejder på at sikre, at KOMBITs udbud kan tiltrække de leverandører, der kan aflevere relevante tilbud på de løsninger, KOMBIT sender i udbud på vegne af kommunerne. Det kræver, at KOMBIT konstant overvåger, hvad der sker i markedet, hvilke udfordringer leverandørerne ser på markedet for fælleskommunale it-løsninger og ikke mindst kan initiere og facilitere den gode dialog med leverandørerne.

2. Innovation

En Innovationschef i KOMBIT arbejder med at bringe KOMBITs strategi og kernekompetencer i spil gennem at løse konkrete forretningsmæssige problemer hos kommunerne. Jeg faciliterer kun initiativer eller projekter, der potentielt er til gavn for alle 98 kommuner. Det kan fx være at gennemføre et AI-projekt med anvendelse af FLIS-data eller facilitere et IoT-projekt i samarbejde med en kommune og leverandører om optimering af kørselsplanlægning. Det centrale er, at det altid sker i tæt samarbejde med en kommune og er forankret i et af KOMBITs forretningsfællesskaber. Det sikrer, at løsningerne kan implementeres i en eksisterende organisation og dermed hurtigt bringes i spil til gavn for alle kommuner.

 

En kort definition på, hvad vi mener med innovation i KOMBIT:

  • Med innovation menes forretningsinnovation, hvor der innoveres inden for rammerne af KOMBITs strategiske mål
  • Innovation er ikke grundforskning eller nye opfindelser. Innovation skal derimod løse et konkret problem på et konkret forretningsbehov hos kommunerne.
  • Innovation skal have fokus på udbredelse og implementering.

 

Hvordan vil observatørposten spille sammen med dit daglige arbejde?

KOMBIT har længe haft en ambition om at komme tættere på de mange kommunale fællesskaber, herunder OS2. Jeg håber, som Bo (Fristed, red), at observatørposten kan bidrage til at skabe øget værdi for kommunerne gennem et tættere samarbejde fx ved at flere af OS2’s løsninger kan finde anvendelse i KOMBITs løsninger enten som selvstændige produkter på infrastrukturen eller som komponenter i vores løsninger.

 

Hvad motiverer dig til at være observatør i OS2s bestyrelse?

Personligt har jeg arbejdet med it og digitalisering i mere end 23 år, primært med fokus på innovation, forretningsudvikling og ledelse i den offentlige sektor, og jeg brænder for bruge mine kompetencer til at skabe værdi for dem, der skal bruge vores løsninger. Jeg har tidligere arbejdet i bestyrelser og ser denne mulighed som en helt unik chance for at bringe en meget vigtig ”Aktør” som OS2, tættere på KOMBIT, så vi sammen kan skabe mest muligt værdi for kommunerne. Og så er det jo virkelig motiverende i sig selv at tilbringe tid med så mange super engagerede, vidende og sjove mennesker, som bestyrelsen i OS2 rummer.  

 

 

Formand Bo Fristed siger om udvidelsen af bestyrelsen med en KOMBIT observatør:

Hvordan styrker det OS2 at få en KOMBIT observatør med i bestyrelsen?

KOMBIT er eksperter i at anskaffe, implementere og udbrede IT-løsninger og har en stor kontakt til markedet. Udover den indsigt OS2 kan få derfra, kan vi måske også få mulighed for at bære open source-tanken og de dertil knyttede forretningsmodeller og samarbejdsformer den anden vej ind i KOMBIT.

At det netop er Inge Speiermann-Vognsen der er trådt ind, er en ekstragevinst. Inge er en innovativ sjæl der har rygsækken fuld af erfaringer. Oveni det er hun fremsynet, konstruktiv og usædvanligt godt selskab.

Jeg er helt overbevist om, at OS2 er styrket af det nye samarbejde og håber også, at vi kan give noget tilbage.

Hvad håber du og bestyrelsen at få ud af samarbejdet?

Vi håber at samarbejdet kan bidrage til professionaliseringen af OS2. Vi er et sted lige nu, hvor vi har brug for at få udbredt de mange gode løsninger vi har endnu mere. Vi har brug for at sænke barrieren for at anskaffe og bruge vores løsninger.

Vi har også en ambition om at blive ved med at skabe nyt, gerne i samarbejde med KOMBIT og andre. Her er der allerede kommet rigtig gode input og inspiration fra vores nye bestyrelsesmedlem.

På den lidt mere konkrete bane har vi en ambition om at skabe tre nye løsninger i 2022, heraf mindst en i tæt samarbejde med KOMBIT. Nu skal vi så i gang med at finde ud af, hvad det så skal være for et. Dialogen er så småt i gang.

 

 

-----------

Læs de andre præsentationer: Formand Bo Fristed (Aarhus Kommune), Næstforkvinde Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe (Vallensbæk Kommune), Leon Johansen (SKI), Christian Christensen (Sorø Kommune), Jens Kjellerup Hansen (Ballerup Kommune), Henrik Brix (Favrskov Kommune), suppleant Bjørg Tausen (Rebild Kommune) og suppleant Eva Iversen (Middelfart Kommune).